Wij zoeken vrijwilligers!

In het kader van burgerparticipatie willen wij onze inwoners meer betrekken bij onze werking en ons beleid. Daarom zijn wij op zoek naar extra vrijwilligers om ons te ondersteunen.

Heb je extra vrije tijd en wil jij je engageren om samen met ons voor een veilige en leefbare politiezone te zorgen? Stel je dan kandidaat als vrijwilliger bij politie LRH! Op dit moment zijn wij op zoek naar verschillende vrijwilligers voor volgende functies:

 • Fietsgraveerder
  Om fietsdiefstal tegen te gaan, graveer je de fietsen van de inwoners van jouw gemeente.
   
 • Verkeersmedewerker
  Je draagt op verschillende manieren bij aan de verkeersveiligheid in de politiezone. Je treedt onder andere op als gemachtigd opzichter, helpt bij het creëren van een veilige schoolomgeving en neemt deel aan preventieve verkeersacties van de politiezone.
   
 • Diefstalpreventieadviseur
  Je verleent adviezen betreffende inbraakpreventie voor woningen gelegen in de gemeenten van onze politiezone.
   
 • Overlastmedewerker
  Je wordt op vooraf aangeduide plaatsen ingezet om overlast te bestrijden en om ervoor te zorgen dat bezoekers zich veilig voelen. Je fungeert als aanspreekpunt voor bezoekers. Jouw taken bestaan hoofdzakelijk uit informeren en sensibiliseren.

In onderstaande documenten kan je per functie zien aan welke voorwaarden je moet voldoen. Voor alle functies moet je eerst een gespecialiseerde opleiding volgen. Alle vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding.

Infosessies

Op woensdag 1 juli om 17.30 en 19.30 uur en maandag 6 juli om 16.00 en 18.30 uur zullen er enkele infosessies gegeven worden in het politiehuis in Hasselt. Zegt een job al vrijwilliger bij de politie je wel iets? Meer informatie en inschrijven voor deze infosessies kan via vrijwilligers@politielrh.be.