04_Veilig in het verkeer door Samen Veilig Mobiel

Toegeven en aanvaarden dat je rijvaardigheid vermindert, is één van de moeilijkere aspecten van het ouder worden. Twijfels over je eigen rijvaardigheden of deze van een familielid? In het Centrum Samen Veilig Mobiel kan je terecht voor vrijblijvend advies of een evaluatie.  

Anno 2021 blijven we steeds langer actief, fysiek gezond en mobiel onafhankelijk. Hierdoor is het mogelijk voor 65-plussers om meer en langere verplaatsingen te maken. Er wordt helaas niet altijd of te laat stilgestaan bij de risico’s. Er kan namelijk een verminderde rijveiligheid ontstaan door leeftijdsgebonden veranderingen. De politie Limburg Regio Hoofdstad merkt op dat een verminderde rijveiligheid meer risico op een verkeersongeval met zwaardere letsels betekent. Maar liefst 6,5% van de 65-plussers die de afgelopen jaren betrokken raakten in een verkeersongeval raakten zwaargewond. Dit in tegenstelling tot minder dan 2% van de 18 tot 24-jarigen die de afgelopen jaren betrokken raakten in een ongeval. Het bespreekbaar maken van dit onderwerp is niet evident maar helpt om de verkeersveiligheid van de bestuurder en andere weggebruikers te verhogen. In het Centrum Samen Veilig Mobiel kunnen zowel bestuurders die twijfelen over hun eigen rijvaardigheden als bezorgde familieleden terecht.

Het Jessa Ziekenhuis  en IMOB hebben specifiek onderzoek gedaan naar het evalueren van rijveiligheid bij ouderen met de ondersteuning van Careville. Het Centrum Samen Veilig Mobiel ontstond dan ook vanuit deze kennis in combinatie met een zorgcultuur waarbij het formuleren van een advies steeds een zorgvuldige afweging is tussen het risico op een ongeval en de impact op de levenskwaliteit bij een eventuele rij-stop. In het centrum worden de rijgeschiktheid en rijvaardigheid van de kandidaat getest. Na verschillende evaluatiemomenten wordt er een advies geformuleerd en wordt er, indien nodig, ondersteuning geleverd bij het zoeken naar vervoersalternatieven om mobiel te blijven. Let wel, er wordt enkel vrijblijvend advies gegeven. Ook bij een negatief advies zal het rijbewijs van de betrokken bestuurder niet ingehouden worden.

Rijden is namelijk een complexe taak waarbij meerdere functionele vaardigheden nodig zijn. Voorbeelden van dergelijk functionele vaardigheden zijn aandacht, reactiesnelheid, flexibiliteit en gezichtsscherpte. Of we het nu willen toegeven of niet, maar dit zijn net de vaardigheden die met het ouder worden achteruitgaan. De achteruitgang die de leeftijd met zich meebrengt, verschilt van persoon tot persoon. Vandaar dat het Centrum Samen Veilig Mobiel de mogelijkheid biedt om deze vaardigheden te testen.  

Voor bijkomende inlichtingen of voor een afspraak te maken, kan je bellen naar 011 33 88 66. Ook op de website kan je steeds terecht voor meer info.  

Deze foto werd genomen voor de coronamaatregelen | Bron: www.jessazh.be/deelwebsites/samen-veilig-mobiel
Deze foto werd genomen voor de coronamaatregelen | Bron: www.jessazh.be/deelwebsites/samen-veilig-mobiel