Hoe gebruik je een parkeerschijf?

In een blauwe zone kan je gratis parkeren voor maximaal 2 uren, tenzij anders aangegeven op het verkeersbord en op voorwaarde dat je jouw parkeerschijf duidelijk leesbaar achter de voorruit plaatst. Wie de parkeerschijf foutief gebruikt of de toegelaten 'gratis' parkeerduur overschrijdt kan hiervoor een forfaitaire retributie ontvangen.

Op welke dagen en tussen welke tijdstippen de parkeerschijf gelegd moet worden, kan verschillen per gemeente.

Enkel de Europese parkeerschijf is een geldig parkeerbewijs.

De schijf moet achter de voorruit worden aangebracht, of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, en mag geen reclame of andere inscripties op de voorzijde bevatten.

Het correct gebruik van de parkeerschijf veronderstelt dat je de schijf instelt op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. Je mag maximaal 2 uur parkeren te rekenen vanaf het uur dat je hebt aangeduid op de parkeerschijf.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 011 938 938.