Bericht aan de bevolking

Het dossier met alle nuttige inlichtingen aangaande het onderzoek de commodo et incommodo betreffende begrotingsrekening 2018, de balans op 31 december 2018 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2018 ligt ter inzage op het politiecommissariaat te 3051 St.-Joris-Weert, Oude Nethensebaan 15, alle werkdagen van 14 oktober 2019 tot en met 12 november 2019 van 10u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00.