Coronavirus update - federale maatregelen

afbeelding virus

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, heeft de federale overheid besloten om de bestaande maatregelen te versterken. 

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

Onderaan deze pagina vindt u het ministerieel besluit van 22 augustus 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Meer info over het coronavirus vind je op www.info-coronavirus.be.

  • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
  • Voor vragen over economie: 0800/120.33
  • Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02/501.4000