Coronavirus update - federale maatregelen

afbeelding virus

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, heeft de federale overheid besloten om de bestaande maatregelen te versterken. De nieuwe maatregelen zijn sinds woensdag 18 maart 2020 om 12u00 van toepassing en blijven ten minste tot en met zondag 19 april 2020 van kracht. 

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

Onderaan deze pagina vindt u het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Eveneens kan u het ministerieel besluit van 24 maart 2020 terugvinden. Hier werd beslist dat er in art 1 § 1 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 niet langer een uitzondering wordt gemaakt voor kappers. Zij konden tot nog toe open blijven als ze in hun zaak maar één klant per keer zouden ontvangen, op afspraak, en met maximaal respect voor regels over social distancing.

Meer info over het coronavirus vind je op www.info-coronavirus.be.

  • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
  • Voor vragen over economie: 0800/120.33
  • Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02/501.4000