Overzichtslijst van de politieraadsbesluiten dd. 14 juni 2021

Consulteer hier de overzichtslijst van de politieraadsbesluiten van 1 maart 2021

Afbeelding politieraad

Geïnteresseerden kunnen de overzichtslijst van de besluiten van de politieraad inzien op het politiecommissariaat te 3051 Sint-Joris-Weers, Oude Nethensebaan 15, alle werkdagen van 21 juni 2021 tot en met 02 juli 2021 van 09u00 tot 12u00.