Politieraadsbesluiten: bericht aan de bevolking

Overzichtslijst van de politieraadsbesluiten dd. 5 oktober 2020

In bijlage kan u de ovezichtslijst van de politieraadsbesluiten dd. 5 oktober 2020 terugvinden. 

Geïntresseerden kunnen de overzichtslijst van de besluiten van de politieraad inzien op het politiecommissariaat te 3051 Sint-Joris-Weert, Oude Nethensebaan 15, alle werkdagen van 12 oktober 2020 tot en met 23 oktober 2020 van 09u00 tot 12u00.