Wat doet de lokale politie Voer en Dijle aan overdreven en onaangepaste snelheid in het verkeer?

De lokale politie maakt van veilig verkeer een prioriteit in haar nieuwe veiligheidsplan en pakt onder meer snelheidsduivels aan. Want de combinatie van te snel rijden met druk verkeer is de grootste oorzaak van gewonden of doden, zo zeggen de statistieken.

De politie Voer en Dijle controleert daarom vooral op snelheid langs de gewestwegen en langs de lokale verbindingswegen van de politiezone. In de andere straten zoeken de gemeenten samen met de politie naar duurzame infrastructurele oplossingen, die te snel rijden ontmoedigen. Welke maatregelen dat zijn, zal blijken uit een mobiliteitsonderzoek. Dit onderzoek zal snelheid en verkeersgedrag in kaart brengen.

Sinds de oprichting van de politiezone Voer en Dijle is het aantal plaatsen waar de politie op snelheid controleert verdrievoudigd. Het aantal snelheidsboetes is verdubbeld. Op jaarbasis krijgen 20.000 chauffeurs een proces-verbaal in de bus. De politie blijft nooit lang op één plaats staan wanneer ze flitst. Met korte veelvuldige snelheidscontroles op verschillende plaatsen over het grondgebied blijft ze de sociale media een stap voor. De lokale politie waakt met mobiele controles 24/7 over snelheid en doet ook mee aan de flitsmarathons.

Bovendien staat er op 12 plaatsen op het grondgebied een vaste onbemande flitspaal. Op korte termijn komen daar 9 plaatsen bij.

Dankzij de digitalisering kan de lokale politie deze toevloed van cameragegevens aan. Voor de administratieve verwerking ervan zal ze op korte termijn beroep doen op de gewestelijke verwerkingscentrale.

Wilt u meer weten over de resultaten van snelheidscontroles in uw buurt?
https://www.politie.be/5908/verkeer/controles/resultaat