Ernstige verkeershinder verwacht bij protestactie van de Boerenbond op woensdag 1 december te Tienen

Op woensdag 1 december plant de Boerenbond een protestactie. Verschillende colonnes met tractoren trekken richting Tienen waar ze eerste verzamelen aan Kleine Grijpen om daarna vervolgens als één grote colonne naar de ring te trekken. Naar aanleiding van deze actie wordt er ernstige verkeershinder verwacht.

We roepen als politiedienst dan ook op om tussen 13 uur en 16 uur het centrum van Tienen, alsook de ring en de verkeersassen richting Tienen zo veel mogelijk te mijden. 

tractor