Aangifte alarmsysteem

Aangifte alarmsysteem enkel via police-on-web

De aangifte van een alarmsysteem bij de lokale politie werd afgeschaft. De gebruiker moet nu zijn alarmsysteem registreren via het meldpunt alarmsystemen. Het meldpunt alarmsystemen is een gegevensbank beheerd door de FOD Binnenlandse Zaken die bepaalde gegevens bevat in verband met alarmsystemen. Deze gegevens die de gebruiker invoert, worden in deze databank opgeslagen en zullen toegankelijk zijn voor alle politiezones.

Doelstellingen

 • Het verminderen van de administratieve last voor de gebruiker van een alarmsysteem: een gebruiker die aangesloten is bij een alarmcentrale hoeft zelf geen aangifte te doen, de alarmcentrale doet dit voor hun klant.
 • Om de aangifte te doen of wijzigingen door te geven, dient de gebruiker niet meer naar de politie te gaan. Alles gaat dan via de website police-on-web.
 • De administratieve last van de politie wordt verminderd door het meldpunt: de lokale politie heeft toegang tot de dagelijks bijgewerkte databank.
 • Er is nu een uniforme nationale gegevensbank met daarin de gegevens van de alarmsystemen die in België zijn geïnstalleerd. De kwaliteit van de interventies wordt hierdoor verbeterd.

Registratie

De gebruiker van een alarmsysteem die niet aangesloten is bij een alarmcentrale moet zelf zijn alarmsysteem registreren bij het meldpunt  alarmsystemen via de website van police-on-web door gebruik te maken van zijn eID-kaart of door gebruik te maken van een token.

De gebruiker die zijn alarmsysteem heeft aangesloten op een alarmcentrale hoeft niets te doen. De alarmcentrale registreert voor hun klanten het systeem in het meldpunt alarmsystemen.

Volgende gegevens dienen geregistreerd te worden:

 • Naam (handelsbenaming) en adres van de plaats van installatie van het alarmsysteem;
 • Telefoonnummer van de plaats van installatie van het alarmsysteem;
 • Naam, adres, gsm-nummer en e-mailadres van de gebruiker;
 • Aard van het goed waar het alarmsysteem is geïnstalleerd (rijwoning, fabriek, handelszaak, ...);
 • Aard van het risico van de plaats (juwelier, apotheek, krantenwinkel, ...);
 • Aard van het alarmsysteem: goederenalarm - mobiel persoonsalarm - vast persoonsalarm.

Elke aangifte, wijziging of buitengebruikstelling moet binnen de 10 dagen gemeld worden.

Welke alarmsystemen moeten aangegeven worden?

Enkel de alarmsystemen die niet aangesloten zijn bij een alarmcentrale moeten het voorwerp uitmaken van een aangifte via police-on-web. Bovendien moeten de alarmsystemen die vroeger reeds aangegeven waren bij de lokale politie opnieuw aangegeven worden via het elektronische loket.

Goederenalarmsystemen die zijn uitgerust met één van de volgende elementen:

 • Buitensirene: sirene geïnstalleerd aan de buitenkant van een gebouw, maar eveneens een sirene die aan de binnenkant van het beveiligde goed geïnstalleerd is en toch buiten hoorbaar is.
 • Buitenlicht: elk draaiend licht dat zichtbaar is vanaf de openbare weg, zelfs wanneer dit aan de binnenkant geïnstalleerd is.
 • Communicatiesysteem: elk communicatiemiddel dat aan een persoon, die zich niet in het beveiligde goed bevindt, toelaat om op de hoogte te worden gesteld van een alarmsignaal (bv. via SMS).

Persoonsalarmsystemen (hold-up knoppen): deze moeten verbonden zijn met een alarmcentrale. De alarmcentrale zal dan de aangifte doen voor de gebruikers van een persoonsalarmsysteem.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 244 24 00.