Praktische afspraken

Onze politiezone stelt de deuren van het hoofdcommissariaat in Deinze open voor rondleidingen in groepsverband. Dit kan enkel na afspraak en moet minstens één maand vooraf aangevraagd worden via dit formulier. Individuele bezoekers zijn welkom tijdens een opendeurdag.

Bezoeken kunnen om organisatorische redenen niet toegestaan worden in de eerste week van januari en gedurende de maanden juli en augustus. Gelet op de vele aanvragen kunnen wij enkel bezoeken toestaan aan scholen, verenigingen, bedrijven en andere organisaties die gelegen zijn binnen het grondgebied van Deinze, Zulte en Lievegem. Hierop kunnen enkel uitzonderingen toegestaan worden wanneer er een gegronde reden is of wanneer de aanvrager een andere politiedienst is of een hieraan verbonden organisatie betreft.

Bij een teveel aan aanvragen voor eenzelfde periode is het mogelijk dat bepaalde bezoeken niet worden toegestaan en verplaatst dienen te worden naar een later tijdstip. Een bezoek aan het politiecommissariaat bestaat uit een korte voorstelling over de politiedienst en een rondgang in het gebouw met hierbij een woordje uitleg bij het diverse materieel en de politievoertuigen. Hou er rekening mee dat het bezoek een tweetal uren in beslag neemt. Het algemeen reglement vind je onderaan deze pagina.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 244 24 00.