Veiligheidsmonitor 2024 - Enquête verstuurd in mei en juni

De veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal word je als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.   

Enquête

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie over de uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze politiezone. Je medewerking is dus van groot belang. Concreet worden de vragenlijsten in mei en juni verspreid. De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd zullen in de periode mei-juni 2024 de uitnodiging tot deelname aan de vragenlijst, in de bus krijgen. De resultaten worden in het eerste semester van 2025 verwacht.

Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. 

Labels