Wijkzorg

Wij zijn continue bezig met de optimalisatie van de werking van ons korps. De COVID-19 crisis heeft ons allen voor heel wat uitdagingen geplaatst. Ook onze politiezone heeft zaken geleerd uit deze crisis. Met deze bevraging willen we peilen naar de verwachtingen t.o.v. onze politiediensten. 

Wij willen horen hoe wij nog meer ten dienste van jullie kunnen staan. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om te weten te komen wat de burgers, in dit geval specifiek de 55+’ers uit Deinze, Zulte en Lievegem, van ons als politiedienst verwachten. De enquête neemt ongeveer 10 minuten in beslag en is volledig anoniem. De resultaten zullen nadien verwerkt en gepubliceerd worden op de website van onze politiezone. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over het onderzoek, kan u mailen naar pz.deinzezultelievegem@police.belgium.eu. Wij danken u alvast voor uw tijd en deelname aan ons onderzoek!

Enquête wijkzorg