7 februari - Actie Goliath/Etoile

Op 6 januari vond in onze politiezone een actie Goliath/Etoile plaats. In totaal werden 63 voertuigen gecontroleerd en 67 personen. De resultaten waren als volgt:

  • 1 PV niet-verzekering
  • 1 PV geen rijbewijs
  • 1 PV niet ingeschreven
  • 1 PV alcohol
  • 1 PV verboden wapendracht
  • 1 PV drugbezit
  • 3 onmiddellijke inningen