Gemeentelijke administratieve sancties - GAS

De aanpassing van de politiereglementen kadert in de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Een hele reeks bepalingen die werden toegevoegd aan de politiereglementen kunnen bestraft worden door middel van een gemeentelijke administratieve sanctie en moeten niet meer via de rechtbank of het parket. 

Als u één van deze regels overtreedt, riskeert u een administratieve geldboete die kan oplopen tot 350 euro. Daarnaast zijn er nog andere administratieve sancties mogelijk zoals de schorsing of intrekking van een vergunning die de gemeente afleverde of de sluiting van een instelling.

De politie stelt de overtredingen vast. De sanctionerend ambtenaar van de interlokale vereniging GAS Rivierenland, waar de gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands deel van uitmaken, legt de geldboete op. De tussenkomst van het parket of van de politierechtbank is niet meer nodig. Een overtreder heeft steeds de mogelijkheid tot verweer en in tweede instantie kan hij beroep aantekenen bij de politierechtbank of jeugdrechtbank.

Daders en benadeelden kunnen bovendien via een bemiddelingsprocedure rond de tafel gebracht worden om zo tot een al dan niet symbolisch herstel van de geleden schade te komen.

stroomschema

Lees het politiereglement.

Er is eveneens een Bijzondere politieverordening betreffende verkeersinbreuken (pdf, 567 KB)

Vanaf 1 januari 2022 kunnen ook bepaalde snelheidsovertredingen via het GAS-reglement beboet worden.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Rivierenland via het contactformulier of telefonisch via 015 464 464.