Authenticiteit bevel tot betalen

Een bevel tot betalen, hoe ziet dat eruit? Hoe weet je of dat echt is en geen poging tot phishing?

Het bevel tot betalen is vrij nieuw en is de laatste stap van de fase van de vrijwillige inning. Het heeft een andere lay-out dan een onmiddellijke inning en een minnelijke schikking. 

Bevel tot betalen herkennen

 • het rekeningnummer waarop moet worden betaald is altijd BE34 6792 0036 2590
 • het PV-nummer
 • let op, het gevorderde bedrag kan verschillen:
  • er is een toeslag van toepassing als in een vorige fase niet of te laat betaald werd
  • het bedrag op het bevel hangt af van wat reeds betaald is
 • surf naar justonweb.be/fines, als je kan inloggen met het PV-nummer en de identificatiecode dan is de boete echt

Toch nog vragen? Bel het contactcenter op 02 278 55 60.

De procedure voor een verkeersboete

 1. Onmiddellijke inning:
  • te betalen binnen de 10 dagen na verzending
 2. Rappel onmiddellijke inning:
  • te betalen binnen de 10 dagen na verzending
  • als niet betaald wordt zal de boete verhogen
 3. Minnelijke schikking:
  • te betalen binnen de 20 dagen na verzending
  • bedrag onmiddellijke inning + 33%
 4. Bevel tot betalen:
  • te betalen binnen de 30 dagen na ontvangst
  • bedrag minnelijke schikking + 35%
  • als je niet betaald: voor Belgen overdracht dossier naar FOD Financiën voor gedwongen invordering, voor andere Europese overtreders overdracht dossier aan thuisland

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 015 464 464.