Overslaan en naar de inhoud gaan
Bel voor dringende politiehulp 101.
Logistiek

Centrale directies

De vier centrale directies van de federale gerechtelijke politie zijn in Brussel gevestigd:

  • De Centrale directie van operaties inzake gerechtelijke politie
  • De Centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie
  • De Centrale directie van de speciale eenheden
  • De Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit

Deze vier directies helpen het Federaal Parket bij het coordineren van de gedeconcentreerde directies in concrete dossiers. Doordat ze gestructureerd zijn rond de prioritaire fenomenen of rond gespecialiseerde taken, zijn ze in staat om expertise en steun te leveren aan de gedeconcentreerde directies van de FGP, en aan interne en externe partners.

Om dit alles goed te kunnen blijven doen, is het niet voldoende om de expertise die we bezitten te borgen, maar moet er ook steeds aan nieuwe ontwikkelingen worden gedacht. Ook dit is, samen met de kwaliteitscontrole, een essentiele rol van de centrale directies. Tot slot vormen de centrale diensten een onmisbare schakel in de veiligheidsketen, namelijk door het uitwerken van programma's die een totaalaanpak beogen met bestuurlijke (preventieve) en gerechtelijke maatregelen waarbij vernieuwende werkwijzen worden voorgesteld aan de verschillende betrokken partners.

Naast deze centrale directies houdt de Dienst van de gerechtelijke politie in militair milieu, belast met gespecialiseerde gerechtelijke missies in het militaire milieu, zich in het bijzonder bezig met gespecialiseerde onderzoeksmissies binnen eenheden van het leger. De bevoegdheden van deze dienst strekken zich uit over het nationale grondgebied en op de plaatsen waar Belgische strijdkrachten actief zijn in het buitenland.De activiteiten van deze dienst zijn multidisciplinair maar de toegekende onderzoeken zijn steeds meer van financiële aard (zoals omkoping, oplichting, geldverduistering, valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken).

De Centrale directie van operaties inzake gerechtelijke politie is verantwoordelijk voor:

  • Het beheer van de bijzondere opsporingsmethoden: observatie, infiltratie en informantenwerking, met inbegrip van de sturing, de controle en de coördinatie van de interventies van de Speciale Eenheden.
  • De deelname (24/7) aan het nationale invalspunt : het verzekeren van een permanente bereikbaarheid ten behoeve van de Federale Gerechtelijke politie.

Deze directie behandelt de materies van de technische en wetenschappelijke politie. Zij staat in voor het beleid inzake forensische materies die de materiële aanwijzingen in de onderzoeken, gevoerd door de recherchediensten van de lokale en federale politie, behandelen.

Vakgebied van de Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit:

  • Operationele projecten gericht naar specifieke dadergroepen
  • Terrorisme en sekten
  • Drugs

De Directie speciale eenheden is samengesteld uit een aantal centrale en gedeconcentreerde eenheden. Deze eenheden voeren gespecialiseerde ondersteuningsopdrachten uit.

De Directie speciale eenheden werkt ten voordele van de bevoegde overheden en ten voordele van de federale en de lokale politie.

De Dienst opsporingsberichten maakt deel uit van de Centrale directie van operaties inzake gerechtelijke politie en is belast met het verspreiden van opsporingsberichten in de media.

Het Fugitive Active Search Team is de eenheid van de Centrale directie van operaties inzake gerechtelijke politie die belast is met de opsporing van voortvluchtigen.

De Federal Computer Crime Unit (FCCU) maakt deel uit van de Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit en is belast met de bestrijding van de ICT-criminaliteit.

OCRC maakt deel uit van de Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit. Het speurwerk van de CDBC betreft vooral de volgende misdrijven: omkoping, knevelarij, belangenneming en verduistering op het gebied van overheidsopdrachten, subsidies, vergunningen en erkenningen.

De Dienst Leefmilieu is een steundienst van de Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit. Zijn hoofdtaak bestaat voornamelijk in het helpen van politiemensen tijdens het uitvoeren van hun taken betreffende de bestrijden van de zware leefmilieucriminaliteit.

Laatste nieuws