Overslaan en naar de inhoud gaan
Bel voor dringende politiehulp 101.
Logistiek

Commissariaat-generaal

Aan het hoofd van de organisatie staat een commissaris-generaal. De commissaris-generaal voert specifieke opdrachten en beschikt over zijn eigen directies en diensten die binnen het commissariaat-generaal gegroepeerd zijn.

De commissaris-generaal leidt en coördineert ook de drie algemene directies.

De directies van het commissariaat-generaal:

  • De Directie van de politionele strategie
  • De Directie van de internationale politiesamenwerking
  • De Directie van de communicatie
  • De Directie voor preventie en bescherming op het werk
  • De coördinatie-en steundirecties

De commissaris-generaal moet een meer efficiënte geïntegreerde werking tussen de twee niveaus van de politie en de algemene directies en diensten van de federale politie bevorderen.De directeur-coördinators die aan het hoofd staan van de gedeconcentreerde coördinatie- en steundirecties hangen daarom ook rechtstreeks van haar af. Deze directies ondersteunen en coördineren de bestuurlijke politieacties waarbij verschillende politiezones betrokken zijn. Zij vormen de schakel tussen de lokale politiezones en de federale politie.

De diensten van het commissariaat-generaal:

  • De Dienst interne audit

De Dienst Interne Audit voert operationele audits uit op de werking van de algemene directies en diensten van de federale politie. Bovendien is hij belast met het opstellen van verslagen en het formuleren van adviezen en raadgevingen om de werking van de federale politie te verbeteren.

  • De Dienst geïntegreerd beleid

De Dienst geintegreerd beleid beheert de budgetten en het personeel van de verschillende diensten en directies van de commissarisgeneraal.

  • De Dienst Infosec

Het commissariaat-generaal onderhoudt contacten met de Europese politiedienst (EUROPOL) en met de internationale organisatie voor criminele politie (INTERPOL).

Het commissariaat-generaal ontwikkelt en verzekert de samenwerking met buitenlandse politiediensten. Het levert ook steun aan de lokale politiediensten op het vlak van de organisatieontwikkeling, het financieel beheer, de opmaak van de zonale veiligheidsplannen, enz.

Op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen, naast de gerechtelijke federale politie, bestaan eveneens gedeconcentreerde coördinatie- en steundirecties.

Laatste nieuws