Veilig Surfen: Fake news! Verifieert u telkens informatie?

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Het debat dat eraan voorafgaat is soms hevig en we zitten niet meer in de tijd waarin partijen uitsluitend communiceerden via affiches en blaadjes in onze brievenbus verliep. Met de komst van de radio en daarna de televisie leefden de debatten op en werden ideeën met elkaar geconfronteerd.
Met de opkomst van het internet op het einde van de jaren '90 verschenen websites waarop de partijen en hun programma werden voorgesteld.

Er bestonden forums, maar de debatten die erop plaatsvonden hadden niet de omvang van de debatten die we vandaag op de sociale netwerken zien.

Het succes van die tools zorgde voor een grotere zichtbaarheid, maar heeft ook de deur geopend naar talrijke uitwassen, zoals het zogenaamde fake news. Het betreft informatie die op ons profiel verschijnt omdat ze gedeeld wordt door een vriend die erin de bevestiging ziet van zijn perceptie van de ontwikkeling van onze maatschappij. In werkelijkheid gaat het echter om informatie zonder context of die gebaseerd is op verzonnen feiten.

De vraag van deze week: heeft onze vriend de informatie gecheckt alvorens ze te delen?

We moeten toegeven dat dat niet vaak het geval is en wanneer we hem erop wijzen, krijgen we vaak een verontschuldigend bericht.

In dit verband vermelden we het initiatief van de krant 'Le Monde', die het platform Decodex heeft opgericht.

Het werd opgestart in februari 2017 en heeft als doel om ons te helpen om informatie te verifiëren en na te trekken.

Zoals de beheerders ervan verduidelijken, moeten we van het principe uitgaan dat informatie die door een onbekende op internet wordt verstrekt, zonder dat we de mogelijkheid hebben om ze na te gaan, eerder als vals dan als echt dient te worden beschouwd.

Een unieke en niet nagetrokken getuigenis kan natuurlijk echt zijn, maar we hebben geen enkele garantie hiervoor.

Op de site vindt u heel wat tips maar ook tools om u dagelijks te helpen. In het bijzonder werd een extensie ontwikkeld voor de browsers Chrome en Firefox die u in real time aangeeft of de site eerder betrouwbaar is of regelmatig valse informatie verspreidt.

  •