Sabotage Doel 4

Verspreid op vraag van het Federaal Parket en het Parket van Oost-Vlaanderen
Plaats
Doel
Datum

Binnen de kerncentrale van Doel 4 werd op 05 augustus 2014 de turbine gesaboteerd.

In de beveiligde zone werd een hangslot verwijderd en een oliehendel doelbewust open gedraaid. De dader is op een legale manier in de technische perimeter binnengeraakt.
Het kan zijn dat de dader alleen handelde of dat meerdere mensen erbij betrokken zijn.
De persoon die de hendel heeft opengedraaid moet een werknemer van Engie of een onderaannemer zijn. In ieder geval iemand die toegang had tot de technische zone.
De speurders sluiten ook niet uit dat de uitvoerder de opdracht van buiten het bedrijf heeft gekregen. Naast de enorme materiële schade was er ook het grote economisch verlies voor het bedrijf.

Na verder onderzoek werd ook duidelijk dat op 10 juli en 31 juli 2014 twee opmerkelijke manipulaties hebben plaatsgevonden.
Op 10 juli vielen 2 pompen stil die dienen om de afgekoelde stoom, die terug water is geworden, te recupereren. Deze recuperatie betekent meer rendement en het uitvallen van deze pomp is een economisch verlies.

Op 31 juli viel die pomp opnieuw stil. Dan is het duidelijk dat er een persoon de noodknop heeft ingeduwd. Dit was een manuele handeling en geen technisch defect.  Heeft iemand dit per ongeluk gedaan, dan zouden de speurders dit graag weten om deze piste te sluiten.

Uit het onderzoek blijkt ook dat iemand siliconen heeft gespoten in het slot van een deur van het labo  op de kelderverdieping, waardoor deze makkelijk kon worden opengeduwd. Mogelijks kan dit de vluchtweg van de dader zijn geweest, waardoor die sneller kon wegkomen.

Op 5 augustus 2014 werd door een toezichter een onbekende man opgemerkt. Van deze persoon werd een robotfoto gemaakt. Het gaat om een blanke man en hij droeg die dag donkere kledij en een bril , kan ook een veiligheidsbril zijn.
Op zich is het ook niet abnormaal dat mensen elkaar niet kennen, daar de werkruimte zo groot is en er verschillende diensten aan de slag zijn. Mocht iemand zich in deze ontmoeting herkennen en niets met de feiten te maken hebben dan zouden de onderzoekers dit graag weten.

Alle nuttige informatie voor het onderzoek, hoe klein ook, is welkom bij de speurders.