Centrale directies

De vier centrale directies van de federale gerechtelijke politie zijn in Brussel gevestigd.

De vier centrale directies van de federale gerechtelijke politie zijn in Brussel gevestigd:

De Centrale directie van operaties inzake gerechtelijke politie is verantwoordelijk voor:

  • Het beheer van de bijzondere opsporingsmethoden: observatie, infiltratie en informantenwerking, met inbegrip van de sturing, de controle en de coördinatie van de interventies van de Speciale Eenheden.
  • De deelname (24/7) aan het nationale invalspunt : het verzekeren van een permanente bereikbaarheid ten behoeve van de Federale Gerechtelijke politie.

Deze directie behandelt de materies van de technische en wetenschappelijke politie. Zij staat in voor het beleid inzake forensische materies die de materiële aanwijzingen in de onderzoeken, gevoerd door de recherchediensten van de lokale en federale politie, behandelen.

De centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) voert gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie uit en ondersteunt deze opdrachten wat de zware en georganiseerde criminaliteit betreft.

De Directie speciale eenheden is samengesteld uit een aantal centrale en gedeconcentreerde eenheden. Deze eenheden voeren gespecialiseerde ondersteuningsopdrachten uit.

De Directie speciale eenheden werkt ten voordele van de bevoegde overheden en ten voordele van de Federale en de Lokale Politie.

De Federal Computer Crime Unit (FCCU) maakt deel uit van de Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit en is belast met de bestrijding van de ICT-criminaliteit.

De Dienst opsporingsberichten maakt deel uit van de Centrale directie van operaties inzake gerechtelijke politie en is belast met het verspreiden van opsporingsberichten in de media.

Het Fugitive Active Search Team is de eenheid van de Centrale directie van operaties inzake gerechtelijke politie die belast is met de opsporing van voortvluchtigen.

OCRC maakt deel uit van de Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit. Het speurwerk van de CDBC betreft vooral de volgende misdrijven: omkoping, knevelarij, belangenneming en verduistering op het gebied van overheidsopdrachten, subsidies, vergunningen en erkenningen.

OCRC maakt deel uit van de Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit. Het speurwerk van de CDBC betreft vooral de volgende misdrijven: omkoping, knevelarij, belangenneming en verduistering op het gebied van overheidsopdrachten, subsidies, vergunningen en erkenningen.