De centrale directies

De vier centrale directies van de federale gerechtelijke politie zijn in Brussel gevestigd:

  • De Centrale directie van operaties inzake gerechtelijke politie
  • De Centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie
  • De Centrale directie van de speciale eenheden
  • De Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit

Deze vier directies helpen het Federaal Parket bij het coordineren van de gedeconcentreerde directies in concrete dossiers. Doordat ze gestructureerd zijn rond de prioritaire fenomenen of rond gespecialiseerde taken, zijn ze in staat om expertise en steun te leveren aan de gedeconcentreerde directies van de FGP, en aan interne en externe partners.

Om dit alles goed te kunnen blijven doen, is het niet voldoende om de expertise die we bezitten te borgen, maar moet er ook steeds aan nieuwe ontwikkelingen worden gedacht. Ook dit is, samen met de kwaliteitscontrole, een essentiele rol van de centrale directies. Tot slot vormen de centrale diensten een onmisbare schakel in de veiligheidsketen, namelijk door het uitwerken van programma's die een totaalaanpak beogen met bestuurlijke (preventieve) en gerechtelijke maatregelen waarbij vernieuwende werkwijzen worden voorgesteld aan de verschillende betrokken partners.