Fugitive Active Search Team

Het Fugitive Active Search Team is de eenheid van de Centrale directie van operaties inzake gerechtelijke politie die belast is met de opsporing van voortvluchtigen.

Tot 2000 was er in België geen enkele gespecialiseerde politiedienst die zich actief en gestructureerd bezighield met de opsporing van voortvluchtigen.

Ontsnapte gevangenen en voortvluchtige veroordeelden werden hoogstens geseind en werden gearresteerd na een toevallige politiecontrole. Vele zware criminelen die hun voortvluchtigheid organiseerden bleven aldus buiten schot, wachten de verjaringstermijn af om vanaf dan straffeloos terug hun intrede te maken in de samenleving.

Met de komst van het FAST in het politielandschap kwam een einde aan die straffeloosheid en worden ontsnapte gevangenen en voorvluchtige veroordeelden nu actief opgespoord in binnen-en buitenland. FAST heeft ervoor gezorgd, mede door haar sterke resultaten, dat de strafuitvoering meer en meer aandacht krijgt bij de politie en de magistratuur. Men is nu meer gemotiveerd om het gevoel van straffeloosheid weg te nemen en bij beleidsmensen binnen Justitie wordt de strafuitvoering als één van de belangrijkste aandachtspunten vooropgesteld.

Het FAST is belast met de actieve opsporing en het vatten van:

  • De personen die werden veroordeeld door Belgische rechtbanken en die aan de uitvoering van het vonnis of arrest wensen te ontkomen.
  • De personen die uit de gevangenissen zijn ontsnapt.
  • De personen die niet uit penitentiair verlof zijn teruggekeerd.
  • De personen die de voorwaarden van een voorwaardelijke vrijlating niet naleven en die na de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank om de gevangenisstraf volledig te moeten uitzitten, niet terug te vinden zijn.
  • Voortvluchtige geïnterneerden.
  • De voortvluchtigen die in België verblijven en internationaal worden opgespoord door een ander land.

Het FAST kan worden gecontacteerd via haar mailadres: djo.fast@police.belgium.eu