Over ons

De Federale en de Lokale Politie vormen samen de geïntegreerde politie.
 

De Federale Politie staat onder het gezag van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie.

Ze oefent haar opdrachten uit over het hele Belgische grondgebied en bestaat uit:

  • het commissariaat-generaal
  • 3 algemene directies
    • de algemene directie bestuurlijke politie
    • de algemene directie gerechtelijke politie
    • de algemene directie van het middelenbeheer en de informatie
  • met zowel centrale directies en diensten in Brussel als gedeconcentreerde directies en diensten in de arrondissementen.

Aan het hoofd van de organisatie staat een commissaris-generaal. De commissaris-generaal voert specifieke opdrachten en beschikt over zijn eigen directies en diensten die binnen het commissariaat-generaal gegroepeerd zijn.

De Algemene directie bestuurlijke politie bestaat uit een centrale directie en meerdere entiteiten.

Zij is actief is op het volledige grondgebied van België. Zij verzekert de eerstelijnsopdrachten van bestuurlijke politie, zoals de opdrachten van de Wegpolitie op de autosnelwegen en de daarmee gelijkgestelde wegen, van de Scheepvaartpolitie op de Noordzee en de vaarwegen, van de Spoorwegpolitie op de spoorwegen en in de stations, van de Luchtvaartpolitie op de nationale luchthaven en in vijf regionale luchthavens en van immigratie- en grenscontrole.

De Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie is één van de drie algemene directies van de Federale Politie.

De Algemene directie van de gerechtelijke politie richt haar opdrachten van gespecialiseerde gerechtelijke politie naar bovenlokale, georganiseerde en maatschappijontwrichtende criminaliteit, en naar de misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Haar activiteit streeft naar het opsporen van de criminele fenomenen, of de verschijningsvormen, het tijdig aanmelden aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico dat criminele feiten gepleegd worden, het uitvoeren van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en het aanpakken van criminele organisaties.

De vier centrale directies van de federale gerechtelijke politie zijn in Brussel gevestigd.

In elk gerechtelijke arrondissement van ons land is een gedeconcentreerde directie van de federale gerechtelijke politie gevestigd. Elke directie wordt geleid door een gerechtelijk directeur.

De omvang en de organisatie van de directies kan verschillen, maar overal specialiseren personeelsleden zich in de aanpak van prioritaire criminaliteitsfenomenen zoals drughandel, mensenhandel en -smokkel, ernstige economische en financiële criminaliteit, rondtrekkende dadergroepen, terrorisme, enz.

Hierbij vindt u een selectie van publicaties van de Federale Politie.

Hierbij vindt u een selectie van nuttige links.