2212 bestuurders betrapt tijdens controleactie ‘afleiding achter het stuur’ in provincie Antwerpen

BRUSSEL/ANTWERPEN, 10/03/2021. – In de week van 1 tot en met 7 maart voerden de politiediensten op verschillende plaatsen in provincie Antwerpen controles uit in het kader van de actie ‘afleiding achter het stuur’. Alle lokale politiezones en de Federale Wegpolitie namen deel aan deze controleactie, onder leiding van de Coördinatie- en Steundirectie (CSD) Antwerpen van de Federale Politie. Tijdens de actieweek werden 2212 overtredingen vastgesteld.

De verscherpte controles kwamen er in het verlengde van de “Automodus”-campagne die de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) tot eind februari voerde met enkele bekende figuren als ambassadeurs. Naast het gebruik van de gsm/smartphone, zorgen ook andere zaken voor afleiding achter het stuur: de bediening van de gps tijdens het rijden, de bediening van de autoradio, eten en drinken tijdens het rijden, ...  In files merkt men regelmatig dat make-up wordt aangebracht of dat er iets wordt gelezen, waardoor kop-staartaanrijdingen gebeuren. De extra controles tijdens de actieweek richtten zich op al deze vormen van afleiding.

Resultaten

In totaal werden er 2212 overtredingen vastgesteld. 2086 daarvan waren inbreuken met betrekking tot het gebruik van de gsm/smartphone achter het stuur.

Het parket zette zijn schouders mee onder deze actie en wilde een krachtig signaal geven. Vaststellingen door de politie van dergelijke feiten worden normaal vervolgd in de vorm van een onmiddellijke inning, maar tijdens deze provinciale actie werd voor het merendeel van de bestuurders een proces-verbaal opgesteld waarbij zij later voor de politierechtbank moeten verschijnen.

184 bestuurders kregen een onmiddellijke inning voor het gebruik van hun gsm/smartphone achter het stuur: het gaat om 61 fietsers, 1 bromfietser en 122 bestuurders zonder Belgische verblijfplaats. 1902 bestuurders kregen een PV voor het gebruik van hun gsm/smartphone achter het stuur, waarvoor zij later gedagvaard zullen worden voor de politierechtbank. Het gaat hier om 1398 bestuurders van personenauto’s, 394 bestuurders van lichte vrachtwagens, 108 vrachtwagenbestuurders en 2 bestuurders van een motorfiets.

Voor andere vormen van afleiding achter het stuur werden 126 bestuurders beboet. 13 bestuurders zonder verblijfplaats in België kregen een onmiddellijke inning. 113 PV’s werden opgesteld waarvoor de bestuurders later worden gedagvaard voor de politierechtbank: 54 bestuurders van personenauto’s, 38 bestuurders van lichte vrachtwagens, 19 vrachtwagenbestuurders en 2 bestuurders van motorfietsen.

Afleiding achter het stuur

Antwerps gouverneur en voorzitter van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid, Cathy Berx, ondersteunde de controleactie en wees uitdrukkelijk op het belang van de actie en de gevaren van afleiding achter het stuur. Ook minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, benadrukte het belang van deze provinciale actie met een bezoek aan het controledispositief van PZ Brasschaat.

De Coördinatie- en steundirectie (CSD) Antwerpen is een afdeling van de Federale Politie. Elk arrondissement van ons land heeft zo’n CSD, onder leiding van een directeur-coördinator. Deze dienst zorgt ervoor dat – op bovenlokaal niveau – alle voorbereidende maatregelen worden genomen om grootschalige acties, gebeurtenissen, crisissituaties, calamiteiten en rampen te beheersen. Ook de Informatie- en Communicatiedienst van het arrondissement (SICAD) en het Interventiekorps (CIK) vallen onder deze directie.

Afleiding achter het stuur