23ste Verkeersveilige nacht in Oost-Vlaanderen

BRUSSEL, 30/11/2019. – In de nacht  van 29 op 30 november werd, op initiatief van de Wnd. Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, door de Lokale en Federale Politie, de 23ste “Verkeersveilige Nacht” georganiseerd. Hiermee gaat de traditionele BOB-campagne binnen de provincie van start. De huidige campagne onder het motto “BOB. Altijd nul op” loopt nog tot 3 februari 2020.

Aftrap BOB
In het kader van de BOB-campagne zullen gedurende de hele eindejaars- en nieuwjaarsperiode, zowel tijdens de week als tijdens het weekend, overdag en tijdens de nacht, talloze andere verkeersacties gevoerd worden in de hele provincie Oost-Vlaanderen.

Zulke acties zijn immers broodnodig. Nog steeds vallen immers in het verkeer te veel slachtoffers en in vele gevallen is rijden onder invloed van alcohol de oorzaak van een ongeval. Wnd. provinciegouverneur Didier Detollenaere wil daarom met de ‘Verkeersveilige Nacht’ het belang van een veilig verkeer benadrukken en roept alle Oost-Vlamingen op een échte BOB te zijn en niet te drinken als men nog moet rijden.

Bij de ‘Verkeersveilige nacht 2019’ werden over de hele provincie verkeerscontroles gehouden, vooral gericht op het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. Ook werd intensief gecontroleerd op snelheid en andere verkeersinbreuken. De lokale politiezones en de federale wegpolitie (WPR OVL) zetten samen 300 politieagenten in.

Succesvolle editie
Niet enkel qua inzet maar ook qua resultaten kunnen we spreken van een succesvolle editie.

Opvallend is dat het aantal gecontroleerde voertuigen en bestuurders nooit hoger lag in voorgaande acties. Zo werden meer dan 7000 voertuigen op snelheid gecontroleerd. Bovendien lag het percentage voertuigen dat betrapt werd op een snelheidsovertreding nooit lager: 7,5% van de bestuurders reed te snel, dat is quasi 5% lager dan het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar.  

Ook het aantal bestuurders dat gecontroleerd werd op alcohol en drugs in het verkeer kent het hoogste aantal ooit. Meer dan 5500 bestuurders legden tijdens de actie in Oost-Vlaanderen een alcoholtest af. Van de gecontroleerde bestuurders hadden er 162 (2,9%) te veel gedronken. Dat is het laagste percentage ooit bereikt.  In vergelijking met 2018 is dit een significante daling. Toen had 4,0 % van de bestuurders een glas te veel op. 23 rijbewijzen werden onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

Tijdens de actie werden ook meer dan 2200 bestuurders gecontroleerd op druggebruik in het verkeer. Deze testen worden steeds meer afgenomen en die trend zal zich ook de komende jaren doorzetten.  1500 Bestuurders legden een drugtest af waarvan er 31 positief bleken te zijn.  

Verder valt op dat 32 gecontroleerde voertuigen geen geldig verzekeringsdocument konden voorleggen en dat 34 bestuurders reden zonder geldig rijbewijs. 14 Voertuigen werden (tijdelijk) in beslag genomen tot de eigenaars in orde zijn met hun documenten.

Gedurende de actie werden er in de provincie 27 verkeersongevallen vastgesteld: 16 met enkel stoffelijke schade en 11 met lichamelijk letsel. Eén persoon blijkt zwaar gewond te zijn. Tevens waren er politie-interventies inzake een geval van verkeersagressie, een spookrijder en roekeloos rijgedrag.

Gerechtelijke inbreuken
Bij de actie konden ook gerechtelijke feiten worden vastgesteld. 10 Personen werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs en 4 wapens werden in beslag genomen. Ook werden 3 gesignaleerde personen aangetroffen en 1 persoon in illegaal verblijf. Deze personen werden aangehouden en de onderzoeken lopen.