4 verdachten en 7 transmigranten opgepakt - Mensensmokkelaars E17 parking Gentbrugge opgepakt

BRUSSEL, 14/05/2019. – In de nacht van 7 op 8 mei vond er een grootscheepse politieactie  plaats om de mensensmokkel op en rond de parking langs de E17 te Gentbrugge aan te pakken. Het was het sluitstuk van een intensief onderzoek naar een bende mensensmokkelaars. Na tussenkomst van de Speciale Eenheden van de Federale Politie, een grondige controle door lokale en Federale Politie op de parking van Gentbrugge, en twee huiszoekingen te Gent, konden er in totaal 4 vermoedelijke  bendeleden opgepakt worden. Tevens werden er 7 transmigranten opgepakt die zich in een vrachtwagen verborgen hadden.

Aanleiding
Uit eerder onderzoek is al gebleken dat de parking in Gentbrugge door mensensmokkelaars gebruikt wordt; zo werd begin 2018 nog een vijfkoppige bende opgepakt die op dat moment 20 transmigranten aan het smokkelen waren vanuit een safehouse vlakbij.
Gezien er opnieuw regelmatig transmigranten werden aangetroffen, startte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen in opdracht van het Parket Oost-Vlaanderen een onderzoek. Uit een eerste onderzoek bleek dat een bende voornamelijk transmigranten uit Eritrea smokkelde. Gezien de ernst van deze problematiek vorderde het parket Oost-Vlaanderen de Onderzoeksrechter te Gent.
Het gerechtelijk onderzoek had tot doel het blootleggen van de organisatie die grof geld verdient aan deze georganiseerde mensensmokkel. Ondanks de voorzorgen die de bende nam om niet ontdekt te worden kon, na intensief onderzoek, de organisatie in beeld worden gebracht.

Actie
In de nacht van 7 op 8 mei werd er een grootscheepse actie op het getouw gezet om de verdachten te kunnen oppakken tijdens de uitvoering van hun smokkelactiviteiten.
Bij deze actie was het de bedoeling zowel de bendeleden alsook de transmigranten  op te pakken, waardoor verschillende politiediensten de krachten bundelden. Eerst werden 4 vermoedelijke bendeleden met steun van de Speciale Eenheden van de federale politie gearresteerd. Vervolgens voerden de lokale en federale politie, bijgestaan door de politiehelikopter en speurhonden, een grondige controle uit op de parking en omgeving te Gentbrugge (‘Transpark’-actie) waarbij 7 transmigranten, die in de lading van een vrachtwagen zaten verborgen, werden opgepakt.
Tevens hadden er 2 huiszoekingen  plaats in Gent.

Resultaten
Bij deze actie werden 4 verdachten van Eritrese of Ethiopische nationaliteit opgepakt. Ze zijn bij de Onderzoeksrechter te Gent voorgeleid en deze besliste om er 3 onder aanhoudingsmandaat te plaatsen en 1 vrij te laten onder strenge voorwaarden.
De 7 transmigranten zijn afkomstig van Eritrea. Twee minderjarigen werden ter beschikking gesteld van de Dienst Voogdij, 3 meerderjarigen werden opgesloten in een gesloten centrum, en 2 meerderjarigen mochten beschikken.

Mensensmokkel langs de E17
België is een doorgangsland voor transmigranten die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen. Vrachtwagens worden hierbij vaak gebruikt als transportmiddel, al dan niet met medeweten van de bestuurder. Ook binnen Oost-Vlaanderen worden autosnelwegparkings gebruikt door mensensmokkelaars die hun klanten op vrachtwagens zetten. De politiediensten, zowel lokaal als federaal, organiseren regelmatig acties ter bestrijding van deze problematiek en er is ook de frequente inzet van de bewakingsploegen op de parkings.