Aantal kandidaten in politieopleidingen blijft stijgen

BRUSSEL, 28/12/2018. - In 2018 hebben 2431 kandidaten een opleiding aangevat voor politiejobs van inspecteur tot hoofdcommissaris. Dit is een aanzienlijke stijging vergeleken met 2017 toen 1787 kandidaten opgeleid werden in de tien politiescholen. In 2016 ging het om 1768 kandidaten. Voor het eerst is ook een opleiding beveiligingsagent georganiseerd. De voorbije jaren is de nood aan nieuwe politiemedewerkers op het terrein blijven stijgen. De Geïntegreerde Politie heeft daarom in 2018 extra gefocust op selectie en rekrutering. In 2019 wil zij op hetzelfde elan voortwerken en zo’n 2350 kandidaten opleiden.

Inspecteurs en agenten
De aspirant-inspecteurs zijn met 1357 kandidaten de grootste groep in opleiding. Van deze groep zijn 1258 nieuwe politiemensen extern gerekruteerd waaronder 136 rechtstreeks door de politiezone Antwerpen. 99 medewerkers hebben de versnelde opleiding sociale promotie gevolgd.

De Nationale Politieacademie heeft in 2018 voor het eerst een basisopleiding voor beveiligingsagenten georganiseerd. Deze politiemedewerkers gaan aan de slag bij de nieuwe Directie van de Beveiliging die de beveiliging van onder andere gebouwen op de nationale luchthaven, nucleaire installaties en gerechtshoven voor haar rekening neemt.

Na een intense selectieprocedure zijn de eerste 414 aspirant-beveiligingsagenten gestart met deze opleiding. 168 beveiligingsagenten zijn intussen al benoemd en aan het werk sinds september 2018
Naast de beveiligingsagenten zijn in 2018 ook 70 agenten van politie opgeleid.

Omkadering
De versterking van het basiskader met agenten en inspecteurs heeft ook gevolgen voor de omkadering. Op dat vlak zijn inspanningen geleverd voor hoofdinspecteurs, voor commissarissen en voor kandidaat-hoofdcommissarissen.
385 aspirant-hoofdinspecteurs hebben hun opleiding aangevat op 1 oktober 2018. Ook 62 gespecialiseerde hoofdinspecteurs, bijvoorbeeld laboranten, zijn met hun opleiding gestart.

Het aantal aspirant-commissarissen in opleiding is fel gestegen. 143 aspirant-commissarissen zijn een opleiding begonnen tegenover 72 in 2017. In 2018 is opnieuw een selectieproces voor het directiebrevet van hoofdcommissaris gelanceerd. Het vorige dateerde van 2014. 80 kandidaten zullen in 2019 de opleiding starten. Zij komen uit eenheden van de Federale en Lokale Politie en van de Algemene Inspectie.

Informatie over de verschillende job-evenementen en openstaande vacatures zijn terug te vinden op www.jobpol.be.