Actie afleiding achter het stuur : 2348 overtredingen vastgesteld en 588 rijbewijzen ingetrokken

Van 17 tot 20 november 2022 hebben de Federale Wegpolitie en een honderdtal lokale politiezones in alle uithoeken van het land de actie “Afleiding achter het stuur” georganiseerd. Gsm-gebruik en andere vormen van afleiding achter het stuur betekenen immers een groot gevaar in het verkeer.

Tijdens deze tweede nationale controleactie stelden de deelnemende politieploegen in totaal 2007 gevallen van gsm-gebruik achter het stuur en 341 andere vormen van afleiding vast. Op vier actiedagen werden ook 588 rijbewijsintrekkingen door de parketten bevolen. Tijdens de eerste nationale controleactie, in mei 2022, waren dat nog 503 intrekkingen in twee dagen tijd.

Hoofdcommissaris Koen Ricour, directeur van de Federale Wegpolitie: “De wegcode evolueert samen met de samenleving. Deze 2e editie van de nationale actie ‘Afleiding achter het stuur’ wordt volledig gerechtvaardigd door het rijgedrag van bepaalde bestuurders, die de potentiële risico’s voor zichzelf en voor derden niet begrijpen. Er bestaan nochtans voldoende accessoires, zoals gsm-houders voor in de wagen, die het gemakkelijk maken om de regels na te leven. Het is onze om de veiligheid van elke weggebruiker te garanderen.

Meer dan de helft van de Lokale politiezones nam deel aan de actie ‘afleiding aan het stuur’. Hieruit blijkt dat deze kwestie de nodige aandacht verdient. Na analyse van de vastgestelde overtredingen in deze politiezones, blijkt dat overtredingen met mobiele telefoons hierin het grootste aandeel hebben. De boodschap van bewustwording en preventie moet op dat vlak worden benadrukt. Nicholas Paelinck, Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en Korpschef van de politiezone Westkust.