Actie Etoile XL: proeftuin voor denken in new boxes

BRUSSEL, 19/05/2019. - Zaterdag 18 mei 2019 vond er tussen 18u en 24u voor het 3de jaar op rij opnieuw een grootschalige controle-actie plaats in een vernieuwend concept dat niet enkel dient om zowel preventief als repressief de criminaliteit te bestrijden, maar dat ook ruimte laat voor diverse vormen van samenwerking en dient als proeftuin voor de inzet van technologie en het denken ‘in new boxes’. Deze actie vond plaats in het raam van de Benelux-samenwerking en naar aanleiding van de internationale Etoile-acties tegen drugshandel- en vervoer die viermaal per jaar plaatsvinden.

 

Deze controle, georganiseerd en gecoördineerd door de lokale politie van Voeren en ondersteund door de Federale Politie, bracht een 150-tal politieagenten, douaniers en leden van inspectiediensten samen afkomstig van niet minder dan 3 landen (B – NL – Lux ), ondersteund door de inzet van heel wat technologische en logistieke middelen, waaronder een helikopter, drone, ANPR-camera’s, voertuigscanners, betaalterminals, voertuigen allerhande, drugshonden …

Bij de controle die initieel de bedoeling heeft het drugstoerisme te bestrijden, wordt in deze “XL-versie” ook extra aandacht geschonken aan het rijden onder invloed van alcohol en verdovende middelen en inbreuken op de wapenwetgeving.
De controle vond plaats in meerdere controledispositieven in een duidelijk afgebakende zone gelegen tussen het Albertkanaal (in het Westen), de Belgisch - Nederlandse grens (in het Noorden) en de dorpskern van ’s Gravenvoeren in het oosten.

Resultaten

  • 9 processen verbaal bezit van drugs
  • 36 vereenvoudigde processen-verbaal drugs (gebruikershoeveelheden)
  • 2 processen verbaal drugs ten laste van minderjarigen.
  • 3 processen verbaal voor verboden wapendracht.
  • 1 geseind persoon
  • 1 proces verbaal wegens schending van probatiemaatregelen
  • 136 processen-verbaal snelheidsovertredingen
  • 7 processen verbaal wegens rijden onder invloed van alcohol
  • 11 processen verbaal wegens het rijden onder invloed van drugs.