Actie tegen woninginbraken in arrondissement Halle-Vilvoorde

BRUSSEL, 07/09/2019. - De Lokale en Federale Politie hebben op donderdag 5 september 2019 een grootschalige controleactie “Exit” gehouden in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Een actie dewelke preventief werkt tegen woninginbraken. Er zijn in het totaal 144 voertuigen en 170 personen grondig gecontroleerd. De Exit-actie is in de eerste plaats gericht naar de woninginbraken, inbraken in gebouwen en rondtrekkende dadergroeperingen en in de tweede plaats naar (verkeers)criminaliteit in het algemeen en illegaal verblijf in het land.
 

Als gordel rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het arrondissement Halle-Vilvoorde geconfronteerd met verschillende criminaliteitsvormen met een zware impact voor de bevolking, zoals woninginbraken. Inbraken in woningen en in andere gebouwen maken dan ook deel uit van de lijst van fenomenen die volgens de bestaande zonale veiligheidsplannen (ZVP) en het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) prioritair door de politiediensten moeten worden aangepakt.

In de strijd tegen deze criminaliteitsfenomenen worden op lokaal en regionaal niveau al talrijke acties opgezet.

Ook op het arrondissementele niveau worden deze fenomenen aangepakt door het organiseren van grootschalige acties op de verkeersassen waarop rondtrekkende daders zich voortbewegen. Bij een dergelijke FIPA-actie (Full Integrated Police Action) worden middelen en personeel van de lokale politie en van de verschillende diensten van de federale politie, gezamenlijk en geïntegreerd ingezet.

Op initiatief van de Coördinatie- en steundirectie van de Federale Politie Halle-Vilvoorde en in overleg met de politieoverheden en de lokale en federale politiediensten van het arrondissement werd de eerste FIPA-actie “Exit” van 2019 georganiseerd.

Deze acties hebben een sterk ontradend effect naar potentiële daders en dragen ook bij tot de verhoging van het veiligheidsgevoel van de bevolking.

 Resultaten

De actie “Exit” heeft plaatsgevonden tussen 15:00 uur en 23:00 uur. Er werden in totaal 144 voertuigen en 170 personen gecontroleerd, alsook 10.061 voertuigen via mobiele ANPR. Hiervan waren er 4 voertuigen waarbij er een HIT was (positieve herkenning). In het kader van illegaal verblijf in ons land werd 6 personen bestuurlijk aangehouden.

De lokale politie onderwierp 218 personen aan een alcoholcontrole d.m.v. sampling en 7 personen aan een ademtest, deze resulteerden 3 maal positief. Er werd ook een proces-verbaal opgesteld voor rijden onder invloed van drugs.

Verder werden tijdens de actie een hoeveelheid drugs aangetroffen. Deze werden in beslaggenomen.

Tijdens de actie werden er twee personen aangehouden voor vereniging van misdadigers en witwassen.

 In het kader van verkeersveiligheid werden er tevens 35 processen-verbaal opgesteld.

Grote inspanningen geïntegreerde politie binnen Halle-Vilvoorde

Aan de actie van afgelopen nacht namen 9 lokale politiediensten van het arrondissement Halle-Vilvoorde deel, alsook de Luchtvaartpolitie van de nationale luchthaven Zaventem. De actie in Halle-Vilvoorde werd gecoördineerd vanuit het Communicatie- en informatiecentrum te Leuven. Ter ondersteuning van de arrondissementele actie zette de Federale Politie bijkomende middelen en personeel in zoals personeel van het Communicatie- en informatiecentrum Vlaams-Brabant (CIC) en de Coördinatie- en Steundirectie (CSD). Voor bijkomende expertise kon een beroep gedaan worden op de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde (FGP).

Naast het uitvoeren van patrouilles werden er diverse controleposten opgericht aan de belangrijkste verbindingswegen en aan de op- en afritten van de autosnelwegen.