Belgische en Moldavische politie ondertekenen nieuw bilateraal samenwerkingsplan

Beide landen gaan nauwer samenwerken en expertise uitwisselen

BRUSSEL, 11/02/2014. - Commissaris-generaal Catherine De Bolle is sinds gisteren en nog tot morgen 12 maart 2014 in de Republiek Moldavië voor een werkbezoek aan de Moldavische politie. Op de agenda staat onder andere de ondertekening van een nieuw bilateraal actieplan dat de politionele samenwerking tussen beide landen zal uitbreiden.

Er wordt al nauw samengewerkt met de Modavische autoriteiten sinds de ondertekening van een memorandum in 2007. Die samenwerking dient echter telkens te worden aangepast aan nieuwe behoeften van de beide landen.

Daarom zal de commissaris-generaal er op 12 maart, samen met de minister van Binnenlandse Zaken van de Republiek Moldavië, Dorin Recean, een nieuw actieplan ondertekenen dat de politiesamenwerking tussen ons land en Moldavië zal vastleggen. Hierbij zal vooral aandacht geschonken worden aan expertise-uitwisseling en samenwerking op het vlak van georganiseerde criminaliteit, de bescherming van gegevens en controle op de politiediensten.

Op vraag van minister Recean, die de ambitie heeft om het aantal vrouwen bij de Moldavische politie te verhogen, zal de commissaris-generaal ook uiteenzettingen geven aan de Politieacademie en de faculteit Rechten van de Moldavische staatsuniversiteit over het beleid van de Belgische federale politie inzake diversiteit.

De commissaris-generaal wordt tijdens dit werkbezoek vergezeld door hoofdcommissarissen Peter De Buysscher, directeur internationale politiesamenwerking en Jean Fontaine, de Belgische verbindingsofficier in Boekarest.