“Café HV”: federale politie Halle-Vilvoorde van start met informeel overlegmoment

HALLE-VILVOORDE, 16/5/2014.- Op dinsdagnamiddag 13 mei 2014 organiseerden Liesbeth Van Isterbeek en Frederik Verspeelt, respectievelijk de nieuwe bestuurlijke directeur-coördinator en de gerechtelijke directeur van de federale politie van het arrondissement Halle-Vilvoorde een 'café HV'. In tegenstelling tot wat de naam laat vermoeden, was dit geen drankgelegenheid maar een informeel overlegmoment in nauwe samenwerking met nieuwe Procureur des Konings van het arrondissement Halle-Vilvoorde, Thierry Freyne.

Op het event werden 15 korpschefs van de lokale politie van Halle-Vilvoorde, de 35 burgemeesters van Halle-Vilvoorde, leden van de magistratuur, andere eenheden van de federale politie (Wegpolitie, Spoorwegpolitie, Scheepvaartpolitie,…), inspectiediensten, inlichtingendiensten, provinciediensten, het openbaar vervoer,… uitgenodigd. Samen vormen zij de belangrijkste partners van de federale politie en het parket. Een 80-tal mensen namen deel aan deze 'babbel'.

Tijdens het 'café HV' werden de verwachtingen tegenover het nieuwe parket, de Federale gerechtelijke politie en de Coördinatie- en steundirectie van de federale politie in kaart gebracht. Zij vormen onder meer de basis voor het bepalen van de toekomstige visie op de organisatie van de federale politie van Halle-Vilvoorde.

Ook voor het nieuwe parket was dit evenement een ideale gelegenheid om alle stakeholders te ontmoeten en hun verzuchtingen en vragen te kennen. De input van de babbel is zeer nuttig zijn bij het bepalen van het parketbeleidsplan van de komende jaren.

Wat de babbel zo uniek maakt is de samenwerking met het nieuwe parket van Halle-Vilvoorde bij de organisatie ervan. Het was het eerste 'café HV' dat georganiseerd werd. Aan het eind van de namiddag waren de organisatoren een aantal concreet gemaakte verwachtingen rijker waarmee ze van slag kunnen gaan in de nabije toekomst. De deelnemers hadden de gelegenheid gekregen om hun netwerk gevoelig uit te breiden.