Controleactie mensensmokkel en transmigratie in aanwezigheid van minister De Crem: 1 gerechtelijke en 25 bestuurlijke arrestaties

BRUSSEL, 19/12/2019. – In de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 december 2019 voerden de Federale en Lokale Politie opnieuw een gezamenlijke controleactie rond mensensmokkel en transmigratie op verschillende bus- en tramlijnen komende vanuit Antwerpen. De politie werkte voor deze actie nauw samen met controleurs van De Lijn. In totaal werden 25 personen bestuurlijk aangehouden, omdat ze niet over de juiste verblijfsdocumenten beschikken. Eén persoon werd gerechtelijk gearresteerd en zal het onderwerp uitmaken van een onderzoek in het kader van mensensmokkel.

De Federale Politie Antwerpen blijft, met regelmatige controleacties, aandacht hebben voor mensensmokkel en transmigratie. Ze werkt hiervoor steeds nauw samen met haar collega’s van de Lokale Politie en de Dienst Vreemdelingenzaken.

Opzet van de actie

In de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 december voerden een aantal diensten van de Federale Politie, in samenwerking met de lokale politiezones PZ Minos, PZ Zara, PZ Noord, PZ Mechelen-Willebroek, PZ Balen-Dessel-Mol en PZ Kempen Noord-Oost en de Dienst Vreemdelingenzaken, een controleactie op het grondgebied van de gemeente Wommelgem. Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem woonde de actie bij – enerzijds om de transmigratieproblematiek van dichtbij op te volgen, maar anderzijds ook om de aanwezige politiemensen een hart onder de riem te steken en te bedanken voor hun inzet.

Voor deze actie werden verschillende dispositieven opgesteld aan bus- en tramhaltes in Wommelgem. In nauwe samenwerking met de controleurs van De Lijn voerden de politieambtenaren controles van passagiers op de bussen en trams komende uit Antwerpen. De politie stelt immers nog steeds vast dat heel wat transmigranten vanuit Brussel naar onder andere Antwerpen reizen. Van daaruit begeven ze zich - voornamelijk met het openbaar vervoer - naar snelwegparkings in de omgeving, waar ze in vrachtwagens proberen te klimmen om de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen maken.

In het verleden richtten de controleacties rond mensensmokkel en transmigratie zich voornamelijk op snelwegparkings en hun onmiddellijke omgeving. Deze acties bleken echter een groot veiligheidsrisico met zich mee te brengen: de aanwezige transmigranten voelden zich vaak opgejaagd door de grote politieaanwezigheid, waardoor ze soms zelfs de autosnelweg op liepen. Om te vermijden dat de betrokkenen in zulke gevaarlijke situaties terechtkomen, werd beslist om voortaan minder te focussen op de parkings zelf, maar wel op het traject ernaartoe. Directeur-coördinator Jean-Claude Gunst onderstreept het belang van deze strategie: “Het is belangrijk dat we transmigranten zo veilig mogelijk houden en onze pijlen in hoofdzaak op de smokkelaars richten. Het zijn zij die eruit moeten. Het is hun systeem dat we moeten ontwrichten. De aanwezigheid van de Minister toont dat dit een maatschappijrelevante problematiek is en sterkt ons in ons dagelijks handelen.”

Resultaten

Tijdens de actie werden in totaal 25 personen bestuurlijk aangehouden, waaronder 21 mannen en 4 vrouwen. 22 personen verklaarden afkomstig te zijn uit Eritrea, 2 personen uit Guinee en 1 persoon uit Benin. 16 personen verklaarden minderjarig te zijn.

Eén persoon werd gerechtelijk gearresteerd en zal het voorwerp uitmaken van een onderzoek in het kader van mensensmokkel.

De politie voert dergelijke controleacties op regelmatige tijdstippen. Ze wil hiermee netwerken van mensensmokkelaars in kaart brengen en de betrokken transmigranten ontraden om de gevaarlijke oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken.