Eerste veroordeling in België voor genocide

BRUSSEL, 23/12/2019. – Op donderdag 19 december deed het Hof van Assisen van Brussel een uitspraak over de schuld van Fabien N. Dit is het vijfde proces in verband met de genocide die in 1994 in Rwanda is gepleegd. Het is de eerste maal dat in België een persoon schuldig bevonden is aan het misdrijf "genocide" als zodanig.

Speciaal team binnen Federale Gerechtelijke Politie

Het onderzoek werd uitgevoerd door de afdeling "DPIH" van de 7e onderzoeksafdeling van de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel. Zij behandelen de delicate zaken waarvan het territoriale toepassingsgebied de grenzen van het Koninkrijk België overschrijdt. Het gaat daarbij om misdaden tegen de menselijkheid, genocide en oorlogsmisdaden.

Dit team is het enige Belgische politiecontactpunt voor het "European Genocide Network" en twee leden zijn ook partners van de "Belgian Task Force for International Criminal Justice".

Conventie van Genève

De specialiteit van de Brusselse Federale Gerechteijke Politie in deze materie heeft zich historisch gezien ontwikkeld op basis van de wet die voortvloeit uit de Conventies van Genève. In 1994 behandelden zij de eerste genocidedossiers en de moord op 10 Belgische parachutisten in Kigali. Dit soort dossiers valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Federaal Parket. Volgens het internationaal recht moet een land steeds een verdachte uitleveren of berechten, er is geen alternatief. Dit rechtvaardigt ten volle het bestaan van een dergelijke onderzoekseenheid.
 
Kleine broertje

In Frankrijk worden de onderzoeken naar ernstige schendingen van het internationaal humanitair strafrecht, noem het de ernstigste misdaden die men zich kan indenken, beheerd door een afdeling van een twintigtal politieagenten en rijkswachters. België stelt het voor deze omvangrijke en complexe geopolitieke aangelegenheid met een bescheiden team van vijf personen. Zij behandelen momenteel 85 dossiers in deze materie.

Alle vijf de processen met betrekking tot de genocide in Rwanda hebben geleid tot veroordelingen. Een 6e proces waarbij twee Rwandese onderdanen, vermeende genocidairs, betrokken zijn, zou in 2020 kunnen plaatsvinden.