Federale Politie en Veiligheid van de Staat ondertekenen samenwerkingsprotocol ivm internationale informatie-uitwisseling tussen politie en inlichtingendiensten

Brussel, 10 september 2020 - Gezamenlijk persbericht VSSE – FEDERALE POLITIE
De Commissaris-Generaal van de Federale Politie, Marc De Mesmaeker, en de Administrateur-generaal van de VSSE, Jaak Raes, hebben vandaag een protocolakkoord ondertekend dat de samenwerking regelt tussen de Veiligheid van de Staat en de verbindingsofficieren van de Belgische politie in het buitenland. Het protocol treedt meteen in werking.

Het samenwerkingsprotocol tussen de verbindingsofficieren van de Federale Politie in het buitenland en de VSSE kadert in de verdere uitbouw van de strategische samenwerking tussen de Federale Politie en de Veiligheid van de Staat. Het biedt ook een antwoord op de aanbevelingen van de Parlementaire Onderzoekscommissie naar de aanslagen, die nogmaals het belang onderstreepte van de internationale samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten in de strijd tegen terrorisme.

Dankzij de aanwezigheid van verbindingsofficieren van de Federale Politie in het buitenland waar ze beschikken over een netwerk aan contacten en toegang hebben tot de logistiek, kunnen ze immers – binnen het kader van hun bevoegdheden - ondersteuning bieden aan de Veiligheid van de Staat bij de uitvoering van hun missies. Omgekeerd kan ook de Veiligheid van de Staat hen bijstaan in hun taken door hen achtergrond en analyses te bezorgen om de context waarbinnen ze werken desgevallend toe te lichten. Het protocol regelt alle praktische details voor de uitwisseling van dergelijke informatie en expertise tussen de twee diensten.   

De Veiligheid van de Staat beschikt momenteel niet over vaste verbindingsofficieren in het buitenland. Het samenwerkingsprotocol kunnen we beschouwen als een voorlopige oplossing om daaraan tegemoet te komen’, zegt Jaak Raes, het hoofd van de VSSE. ‘Het is een stap voorwaarts in de goede samenwerking die nu al bestaat tussen de VSSE en de Federale Politie en het zorgt een optimalisatie van de bestaande informatie-uitwisseling.’  

Ook Marc De Mesmaeker, Commissaris-Generaal van de Federale Politie vindt dat het protocol bijdraagt aan een verbeterde samenwerking: “ Elk muurtje, hoe klein ook, slopen ; elke gelegenheid, hoe klein, aangrijpen om de samenwerking te verbeteren, ook met de inlichtingendiensten.”;

Het protocol formaliseert ook de systematische uitwisseling van expertise tussen de twee diensten die plaatsvindt vóór het vertrek van een verbindingsofficier van de federale politie naar het buitenland.

Daarnaast bevestigt het protocol ook het principe om geclassificeerde informatie verkregen van buitenlandse inlichtingendiensten, onder bepaalde voorwaarden en volgens bepaalde procedures door te geven aan de politie.

Signature 03

Signature 02

 

 

 

 

 

 

 

Signature 01