Federale Politie versterkt samenwerking met Albanië in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit

BRUSSEL, 11/03/2020. – Vorige week gingen Marc De Mesmaeker, commissaris-generaal van de Federale Politie, en Peter De Buysscher, directeur internationale politiesamenwerking, op missie naar Albanië. Ze voerden er verschillende gesprekken met als doel de bestaande politiesamenwerking tussen België en Albanië te versterken, voornamelijk op het vlak van drugs- en mensensmokkel. Tijdens deze missie werden concrete afspraken gemaakt en stappen gezet rond de verbeurdverklaring van illegaal vermogen, de gezamenlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en de uitwisseling van expertise.

De commissaris-generaal van de Federale Politie, Marc De Mesmaeker, en de directeur van de internationale politiesamenwerking, Peter De Buysscher, gingen vorige week op missie naar Albanië. Daar bespraken zij de Belgisch-Albanese politiesamenwerking met onder andere de Minister van Binnenlandse Zaken, Sander Lleshay, het hoofd van de Albanese State Police, Ardi Veliu, en de Albanese Procureur-Generaal, Olsian Cela.

Delegation Police Federale en Albanie

Focus op drugstrafiek en mensensmokkel

Albanese criminele organisaties spelen een steeds grotere rol in de cocaïnetrafiek via de Antwerpse haven en in de mensensmokkel naar het Verenigd Koninkrijk, waarbij ons land als transitland fungeert. Waar voorheen personen van Albanese origine vooral actief waren binnen rondtrekkende dadergroepen en georganiseerde inbraken, ziet men nu een verschuiving naar drugstrafiek, mensensmokkel en mensenhandel, fenomenen die een belangrijke impact hebben op onze nationale veiligheid.

België beschikt al sinds 2005 over een bilateraal politiesamenwerkingsakkoord met Albanië, en heeft ook een bilaterale verbindingsofficier in het land. Omgekeerd beschikt Albanië ook over een verbindingsofficier in Brussel. De samenwerking tussen beide landen is dan ook vruchtbaar. De commissaris-generaal wees erop dat het noodzakelijk is deze samenwerking te blijven uitbreiden, vooral in de strijd tegen georganiseerde drugscriminaliteit.

Concrete stappen voor een sterkere politiesamenwerking

Er wordt vastgesteld dat de illegale vermogens die via cocaïnetrafiek gegenereerd worden geïnvesteerd worden in Albanië. Tijdens de aanwezigheid van de Belgische delegatie werd in het Albanese parlement een wet gestemd die het makkelijker maakt om illegale vermogens verbeurd te verklaren. De Belgische politie hoopt dat deze wet een strengere aanpak van het in België gegenereerde illegale vermogen mogelijk zal maken.

Albanië beschikt ook over een operationeel samenwerkingsakkoord met Europol. De commissaris-generaal benadrukte in dat verband het belang van een intensieve Europese samenwerking tegen de cocaïnesmokkel en van een multilateraal engagement van Albanië. De Belgische delegatie wees ook op het hoge aantal gevallen van identiteitsfraude bij Albanese verdachten en op de systematische manier waarop naamsveranderingen worden gecreëerd. Tevens liet de commissaris-generaal niet na te wijzen op het grote verloop van personeel bij de Albanese politie, in het bijzonder op sleutelfuncties, wat een hinderpaal is voor continue en constructieve politiesamenwerking.

Albanië ondernam al verschillende initiatieven in de hervorming van justitie, in het raam van haar EU-toetredingsonderhandelingen. Er werden afspraken gemaakt tussen de Belgische en Albanese politiediensten over de aanpak van de georganiseerde criminaliteit, en in wederkerigheid zal de Belgische politie via expertise-uitwisseling steun bieden aan de oprichting van een Albanese FAST-sectie (Fugitive Active Search Team). Ook werden er afspraken gemaakt over Belgische steun inzake verkeersveiligheid.

De directie van de internationale politiesamenwerking (CGI) is een onderdeel van het commissariaat-generaal van de Federale Politie. Deze directie ontwikkelt en verzekert de samenwerking met buitenlandse politiediensten. Bovendien onderhoudt CGI contacten met de Europese politiedienst (EUROPOL) en de Internationale organisatie voor criminele politie (INTERPOL).