Federale Politie zet voet aan wal in het Verenigd Koninkrijk

BRUSSEL, 06/12/2019. – De Geïntegreerde Politie beschikt in het buitenland over een netwerk van verbindingsofficieren. Zij bieden steun aan hun Belgische collega’s en vertegenwoordigen de Belgische politie in het buitenland, dankzij nauwe banden met de lokale autoriteiten. In het kader van de nakende Brexit werd beslist om, vanaf het voorjaar van 2020, een verbindingsofficier aan te stellen in het Verenigd Koninkrijk. Hoofdcommissaris Stanny De Vlieger zal die functie invullen.

Op voorstel van de Federale Politie, na een gemeenschappelijk advies van het College van Procureurs-Generaal en het federaal parket en na akkoord van de ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken, besliste minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem vandaag officieel om Hoofdcommissaris Stanny De Vlieger aan te stellen als verbindingsofficier in het Verenigd Koninkrijk.

Hoofdcommissaris Stanny De Vlieger, die tot hiertoe aan de slag was als gerechtelijk directeur van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen, kreeg na een objectieve selectieprocedure de rol van verbindingsofficier toegewezen voor een periode van zes jaar. Hij zal in het voorjaar van 2020 zijn intrek nemen in Londen. "Ik kijk met plezier terug op de vele mooie jaren die ik samen met collega's in de Antwerpse, nationale en internationale omgeving heb mogen meemaken. Ik kijk ernaar uit dit ‘samen’ gevoel opnieuw te mogen beleven vanaf de andere kant van het Kanaal."

Als verbindingsofficier zal Hoofdcommissaris De Vlieger de Belgische politiediensten vertegenwoordigen in het Verenigd Koninkrijk, en omgekeerd ook zijn collega’s in België op de hoogte houden van de politieke en politionele situatie daar.

Vanaf 1 februari 2020 zal Hoofdcommissaris Kristiaan Vandepaer de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen vervoegen als waarnemend gerechtelijk directeur ad interim. Daarna zal een nieuwe gerechtelijk directeur worden aangesteld.

Belangrijke uitdagingen en pionierswerk

Het Verenigd Koninkrijk is een heel belangrijke partner van de Belgische politiediensten in de strijd tegen onder meer mensensmokkel, illegale immigratie, terrorisme en witwaspraktijken. In de beeldvorming voor het Belgisch internationaal politiebeleid nam het land zelfs de derde plaats in op de lijst van prioritaire partnerlanden.

Tot nu toe verliep de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk vooral op basis van het EU-instrumentarium inzake politiesamenwerking, maar door de nakende Brexit zal het Verenigd Koninkrijk binnenkort geen deel meer uitmaken van het EUROPOL-netwerk en zal dit regelgevend kader wegvallen. Er zullen dus andere formele kanalen moeten worden gebruikt voor de internationale informatie-uitwisseling.

België zal, voor verzoeken en informatie gericht aan het Verenigd Koninkrijk, beroep kunnen doen op de Interpol-kanalen - maar voor dringende, complexe en vertrouwelijke dossiers is een verbindingsofficier in Londen meer dan wenselijk. Ook het College van Procureurs-Generaal en het federaal parket waren bovendien vragende partij voor een verbindingsofficier in het Verenigd Koninkrijk, omdat het Angelsaksische rechtssysteem en de daarbij horende band tussen politie en magistratuur sterk verschilt van het onze.