FGP Antwerpen blikt terug op 2019

780 nieuwe dossiers, 561 gerechtelijke aanhoudingen en voor 43.451.510,07 euro aan inbeslagnames

BRUSSEL, 24/01/2020. - In haar jaarverslag blikt de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen terug op 2019. Uit de cijfers blijkt dat de FGP Antwerpen er staat met concrete resultaten, en dit in diverse domeinen. Daarvoor kon ze het afgelopen jaar ook rekenen op de tijdelijke versterking van enkele collega’s uit andere arrondissementen.

Resultaten FGP Antwerpen 2019

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen verrichte in 2019 in totaal 561 gerechtelijke aanhoudingen, waarvan 159 in het kader van het Stroomplan. Meer dan een derde (198 aanhoudingen) had te maken met verdovende middelen. Een andere grote brok (138 aanhoudingen) waren de eigendomsdelicten, zoals diefstal of beschadiging van roerende of onroerende goederen. Daarnaast gebeurden er onder andere ook 71 aanhoudingen omwille van geweldsdelicten, 43 omwille van mensensmokkel, mensenhandel of fraude en 42 omwille van financiële criminaliteit.

Naast de aanhoudingen en de eventuele straf die hierop volgt, probeert de politie criminelen ook te raken daar waar het pijn doet: in de portefeuille. De FGP Antwerpen nam in 2019 (cash) geld en goederen in beslag voor een totale waarde van 43.451.510,07 euro:

  • 16.786.393,84 euro op rekeningen
  • Roerende goederen voor een waarde van 10.560.237,72 euro
  • 38 onroerende goederen voor een waarde van 9.920.073,08 euro
  • 5.218.367,43 euro aan cash geld
  • 41 voertuigen voor een waarde van 966.438 euro

In 2019 werden, doorheen de verschillende afdelingen van de FGP, 780 nieuwe dossiers opgestart.

  • Op de afdeling ‘Ecofin’ werden het afgelopen jaar 157 nieuwe onderzoeken opgestart. Het gaat om dossiers rond zware en georganiseerde economische of financiële misdrijven, zoals grootschalige fraude.
  • De sectie Drugs startte maar liefst 142 nieuwe onderzoeken op. Een duidelijke stijging: in 2018 werden nog 120 nieuwe dossiers opgestart, in 2017 waren dat er 104. Doorheen het jaar werd in totaal 62.102 kg cocaïne inbeslaggenomen.
  • De afdeling Goederen-Eigendomsdelicten startte 139 nieuwe dossiers.
  • Er werden 111 nieuwe onderzoeken geopend op de afdeling Mensenhandel-Mensensmokkel en Sociale Fraude. In dat laatste geval gaat het om bedrijven die op grote schaal, door middel van zwartwerk, bijvoorbeeld sociale zekerheidsbijdragen ontlopen of onterecht uitkeringen ontvangen. Een vorm van financieel gewin op kosten van de staat en de belastingbetaler, waar de politie hard tegen wil optreden.

Ook de Technische en Wetenschappelijke politie zat niet stil. Het labo kwam in 2019 5.810 keer tussen. Er werden 831 afstappingen verricht in het kader van een verdacht overlijden en 189 autopsies uitgevoerd. Er gebeurden 398 identificaties op basis van vingersporen, 10 op basis van schoeiselsporen en één identificatie op basis van oorsporen.

Het volledige jaarverslag, met meer cijfers en een aantal interessante cases, vindt u in bijlage hieronder.

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen is een tak van de Federale Gerechtelijke Politie. In elk arrondissement van ons land is een FGP gevestigd, onder leiding van een gerechtelijk directeur. De personeelsleden zijn gespecialiseerd in de aanpak van prioritaire criminaliteitsfenomenen zoals drughandel, mensenhandel en -smokkel, ernstige economische en financiële criminaliteit, rondtrekkende dadergroepen, terrorisme, enzovoort.