FGP Limburg stond in 2019 voor trefzekerheid, innovatie en creativiteit

362 nieuwe dossiers en 201 aanhoudingen in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit in Limburg (en soms ver daarbuiten)

BRUSSEL, 31/01/2019. - De Federale Gerechtelijke Politie van Limburg was in 2019 slagkrachtig. Ondanks de steeds toenemende complexiteit van de onderzoeken, de gestage toename van cybercrime en de bezuinigingen waaronder de Federale Politie momenteel gebukt gaat, werden opnieuw sterke jaarcijfers neergezet.

Het 2019 van FGP Limburg

De tendens van het immer stijgend aantal nieuwe onderzoeken bij de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Limburg, met behulp van innovatieve middelen en procedures, zette zich door in 2019: 362 nieuwe onderzoeken werden aangemeld, tegenover 295 in 2018 (een stijging van 23%). Slechts 4,2% van de besteedde capaciteit in 2019 mondde uit in een seponering. In combinatie met het hoge aantal verdachten dat kon worden gearresteerd (201 personen), maakte dit van de FGP Limburg een trefzekere veiligheidspartner.

Top 3

De top 3 van fenomenen waaraan in 2019 het meeste onderzoekscapaciteit werd besteed, ziet er als volgt uit:

  1. Synthetische drugs (40.951 manuren) - De ondermijnende problematiek van de synthetische drugs in de grensstreek vormt de onbetwistbare nummer één. 23 dumpingen van chemisch afval waren de trieste getuige van een enorme criminele productie in clandestiene labo’s. Er werden bijna 41.000 manuren onderzoekscapaciteit besteed, die uiteindelijk leidden tot 63 aanhoudingen van verdachten in de bovenbouw van deze criminele organisaties. 14 synthetische labo’s werden ontmanteld. €2.937.000 kon in een eerste fase al worden in beslag genomen bij deze drugscriminelen.
  2. Moord & doodslag (32.741 manuren) - In 2019 werd ‘slechts’ één nieuwe moordzaak met onbekende dader opgestart. In dat moordonderzoek ‘Gijzel’, een afrekening in het criminele drugsmilieu, werden maar liefst 14 verdachten gearresteerd in éénzelfde complex dossier met vier plaatsen delict. Daarnaast werd ondersteuning verleend aan de Lokale Politie in twee andere moordcases.
  3. Witwas & pluk (20.982 manuren) - Het dossier van de makelaarsfraude in het Belgische eersteklassevoetbal uit 2018, werd in 2019 in alle discretie verdergezet. Ook nieuwe dossiers zoals de witte-kassafraude werden opgestart. De financiële speurders namen in totaal €7.887.930 in beslag.
     

Problematiek synthetische drugslabo’s

De groeiende synthetische drugsproductie in de grensregio België-Nederland heeft haar zware stempel gedrukt op het werkjaar 2019. Een zorgwekkende vaststelling was en is dat in minstens één van de labo’s op grote schaal methamfetamines werden geproduceerd, die een extreem verslavende drug (crack) voortbrengen. Het bewuste labo werd eerder incidenteel ontdekt, na een zware bedrijfsbrand ten gevolge van verschillende chemische reacties in het labo.

In 2019 stierven ook drie jonge, Nederlandse verdachten in een synthetisch drugslabo in Eksel, vermoedelijk ten gevolge van de chemische gassen die er vrijkwamen bij het productieproces. Clandestiene productielabo’s en dumpingen van chemische restanten vormen een steeds groter risico. De gevaren voor omwonenden en de volksgezondheid in het algemeen worden nog steeds onderschat. De Federale Politie verleent haar steun aan het anoniem meldpunt 0800-20877 van het Limburgse parket, waar burgers verdachte waarnemingen discreet kunnen melden.

In 2019 werden overigens 37 feiten als mogelijke afrekening binnen het criminele milieu worden bestempeld, het merendeel daarvan in een druggerelateerde context.

Hoge financiële return

De FGP Limburg nam in totaal 16,3 miljoen euro in beslag, in het kader van alle verschillende criminele fenomenen. Dat is een stijging met 15% ten aanzien van 2018, maar nog steeds slechts een fractie van de totaalomzet aan crimineel geld in Limburg.

Er werd onder meer beslag gelegd op:

  • €5.938.400 aan edelmetalen, juwelen & horloges
  • €4.576.000 aan immobiliën
  • €4.842.000 aan cash geld
  • €907.000 aan voertuigen

In een ophefmakend dossier over grootschalige fiscale fraude met de witte kassa’s in een aantal Limburgse horecazaken wordt het fiscale nadeel dat door de zeven betrokken handelszaken werd veroorzaakt voor de Belgische schatkist, geraamd op minstens €3.000.000. Door het onderzoek (in totaal 11 arrestaties) kon deze jaarlijkse derving van fiscale inkomsten voor de Belgische schatkist een halt worden toegeroepen. De malafide software werd van alle kassasystemen verwijderd.

Het volledige jaarverslag, met meer cijfers en een aantal interessante cases, vindt u via de link hieronder.

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Limburg is een tak van de Federale Gerechtelijke Politie. In elk arrondissement van ons land is zo’n gedeconcentreerde directie gevestigd, onder leiding van een gerechtelijk directeur. De personeelsleden zijn gespecialiseerd in de aanpak van prioritaire criminaliteitsfenomenen zoals drughandel, mensenhandel en -smokkel, ernstige economische en financiële criminaliteit, rondtrekkende dadergroepen, terrorisme, enzovoort.