Flitsmarathon: Wanneer een gedragsverandering ?

BRUSSEL, 04/04/2019. – De Federale Wegpolitie en de Lokale Politie hebben opnieuw samengewerkt in het kader van een 24 uur durende flitsmarathon die op woensdag 3 april vanaf 6 uur werd georganiseerd. Deze actie paste in het kader van de Europese speedmarathon die er kwam op initiatief van TISPOL (Europees netwerk van de wegpolitie). Gedurende 24 uur werden 1 087 511 voertuigen gecontroleerd door de 132 politiezones en de Federale Wegpolitie. 29 450 voertuigen reden te snel en het rijbewijs van 65 bestuurders werd ingetrokken. Dat is een lichte stijging van het aantal bekeuringen.

Uit de resultaten blijkt dat nog te veel bestuurders een zware voet hebben op onze wegen en autosnelwegen. Overdreven snelheid is vaak recht evenredig met de ernst van het ongeval. Ze speelt in 1 op 3 ongevallen een bepalende rol en ze is vaak de oorzaak ervan. De strijd tegen overdreven of onaangepaste snelheid is van essentieel belang voor de verkeersveiligheid. Met dit soort controleacties wil de Geïntegreerde Politie het subjectieve gevoel om gecontroleerd te worden verhogen. De hoofddoelstelling is het gedrag van hardleerse bestuurders te wijzigen.

Tijdens deze elfde editie beging 2,71 % van de gecontroleerde personen een snelheidsovertreding en van 65 personen heeft de politie het rijbewijs ingetrokken. Tijdens de vorige flitsmarathon in oktober 2018 reed 2,54 % van de bestuurders te snel en noteerden we 107 intrekkingen van het rijbewijs. Deze cijfers tonen aan dat nog te veel bestuurders te snel rijden, maar dat de snelheidsovertredingen minder excessief zijn. De strijd tegen overdreven of onaangepaste snelheid wordt voortgezet.

De Federale Politie en de Lokale Politie zetten zich permanent in om de verkeersveiligheid te verbeteren en organiseren regelmatig preventieactiviteiten en controleacties.

 

Flitsmarathon