‘Frontier’-actie: Federale en Lokale Politie voeren gerichte controles rond grenscriminaliteit in West-Vlaanderen

BRUSSEL, 13/02/2020. – De Federale Politie West-Vlaanderen en zes lokale politiezones hebben op dinsdag 11 februari een controleactie gehouden gericht op grenscriminaliteit. Op verschillende invalswegen werden in totaal 175 voertuigen gestopt en gecontroleerd. Daarbij werden onder andere drie processen-verbaal opgesteld inzake drugs en twee inzake verboden wapens. 

Op dinsdag 11 februari 2020 organiseerde en coördineerde de CSD (Coördinatie- en steundirectie) van de Federale Politie West-Vlaanderen een controleactie gericht op grenscriminaliteit. Aan deze actie namen ook zes lokale politiezones en het CCPD (centre de coopération policière et douanière) deel.

De politie stelde tijdens deze ‘Frontier’-actie controleposten op aan verschillende invalswegen in de grensregio. De controles richtten zich vooral op het vatten van daders die zich schuldig maken aan grenscriminaliteit, geseinde personen en voertuigen, drugsbezit en wapenbezit. Daarnaast werd ook op enkele andere inbreuken gecontroleerd.

Met dit soort acties wil de politie niet enkel dadergroepen op heterdaad betrappen en vatten, maar ook een ontradend effect creëren naar dergelijke groepen toe en het veiligheidsgevoel van de burger verhogen.

Resultaten

Tijdens deze actie werden in totaal 175 voertuigen en 146 personen gecontroleerd door politieploegen, opgesteld aan de invalswegen. Daarnaast werden ook 6.507 voertuigen gecontroleerd door middel van ANPR-camera’s.

Deze controles leidden tot de volgende resultaten:

  • 1 persoon stond geseind
  • 3 processen-verbaal inzake drugs
  • 2 processen-verbaal inzake verboden wapens
  • 9 processen-verbaal inzake verkeerswetgeving
  • 6 onmiddellijke inningen
  • 6 processen-verbaal van waarschuwing
     

Full Integrated Police Action

In de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit worden regelmatig grote controleacties georganiseerd,  waarbij middelen en personeel van zowel de Lokale als Federale Politie gezamenlijk en geïntegreerd worden ingezet en georiënteerd naar de verkeersassen waarop rondtrekkende daders zich voortbewegen. Vaak wordt ook samengewerkt met politiediensten in de buurlanden. Binnen de politie zijn zulke acties beter bekend als ‘FIPA’s’ of Full Integrated Police Actions. Deze ‘Frontier’-actie is daar een voorbeeld van.

De actie werd gecoördineerd vanuit de CSD (Coördinatie- en steundirectie) van de Federale Politie West-Vlaanderen. Er namen zes lokale politiezones aan deel: PZ Westkust, PZ Gavers, PZ Grensleie, PZ Riho, PZ Vlas en PZ Arro Ieper. Bovendien werd er samengewerkt met collega’s van het CCPD (centre de coopération policière et douanière).