Hackathon voor een politie die blijft innoveren

BRUSSEL, 11/12/2020. – Van 9 tot 11 december stond de Hackathon van de politie in het teken van innovatie. Hacka... wat?  

De Smart Policing Hackathon, in samenwerking met Vias Institute en EY, is een initiatief om innovatie bij de politie te stimuleren. Hoe kunnen we innovatie ten dienste stellen van de veiligheid voor de burgers? En hoe kan de politie als organisatie slim innoveren om zichzelf als aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt te positioneren?

Het is voor de politie een uitdaging om innovatief te zijn en tegelijkertijd de veiligheid en de levenskwaliteit van iedereen te garanderen. Het is echter ook een noodzaak want de maatschappij en de criminelen zijn eveneens innovatief.  

Mevrouw Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing: “De maatschappij en de criminaliteit evolueren voortdurend. De politie staat in dit digitaal tijdperk dan ook voor grote uitdagingen. De deelnemers aan de hackathon gingen echter op zoek naar opportuniteiten door creatieve ideeën voor te stellen die de werking van de politiediensten kunnen verbeteren. Ik wil hen hiervoor graag bedanken. Ik zal met veel aandacht hun voorstellen analyseren en ermee aan de slag gaan. Want enkel door in te zetten op een slim en doordacht gebruik van nieuwe technologieën en innovatieve processen kunnen we het hoofd bieden aan de uitdagingen van de toekomst.”  

De Hackathon is een stimulerende methode om problemen creatief op te lossen en daarbij innovatie te stimuleren. Gedurende 30 uur had de Smart Policing Hackathon als doel om de politie innovatieve oplossingen te bieden aan de hand van 4 challenges:

 • Smart Operation:  Hoe kunnen nieuwe technologieën de dagelijkse operaties van de politie beter ondersteunen?  
 • Smart Investigation: Hoe kunnen innovatieve onderzoekstechnieken helpen in de strijd tegen zware en georganiseerde criminaliteit?  
 • Smart Interaction: Hoe kunnen we de politie dichter bij de burger brengen in het digitale tijdperk?
 • Smart Selection & Training: Hoe kan de politie de juiste kandidaten rekruteren en selecteren en hen levenslang opleiden om aan de veranderende behoeften van de samenleving te beantwoorden?

Throphy Hackaton

Op vrijdag 11 december koos de jury in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, de 4 winnaars van de Smart Policing Hackathon:

 • Smart Operation: Blue Traffic
 • Smart Investigation: Tafuta - Arinti  
 • Smart Interaction: Criminal records - Okay
 • Smart Selection and Training: FCCu ctf - the It crowd

De jury bestond uit:

 • Marc De Mesmaeker, Eerste hoofdcommissaris, commissaris-generaal van de Federale Politie
 • Nicholas Paelinck, Eerste hoofdcommissaris, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie
 • Saskia Van Uffelen, Corporate Vice President Benelux, Digital Champion Belgium, EU Governing Board Digital Skills and Jobs
 • Frédéric Schoenaers, decaan van de faculteit sociale wetenschappen, professor sociologie aan de universiteit van Luik.

Meer informatie over de winnaars, de jury, de challenges ... vindt u op de website https://police-hackathon.be/nl/

We willen ook alle deelnemers en partners bedanken die aan de Smart Policing Hackathonhebben meegewerkt.