In bijzondere tijden, bijzondere alcoholcontroles

BRUSSEL, 06-10-2020. - Het coronavirus heeft onze zomer weliswaar verstoord, maar de controles van de weggebruikers gingen gewoon door. Van 1 juli tot 30 september waren er overal in België controles op rijden onder invloed van alcohol of drugs in het raam van de 'zomercampagne'. De resultaten die we hebben ontvangen, zijn verontrustend.

Op een totaal van 119 813 testen waren er tijdens deze campagne 5146 positief. 4,30% van de gecontroleerde bestuurders was onder invloed. De positieve trend van de afgelopen jaren zet zich niet meer voort. Voor we deze cijfers gaan interpreteren, moeten we echter rekening houden met de bijzondere context. ​

Door het coronavirus moest de Geïntegreerde Politie haar controlemethodes herzien om elk risico op besmetting voor de weggebruikers en de personeelsleden te vermijden. De sampler, een apparaatje dat de aanwezigheid van alcohol in de uitgeademde lucht onmiddellijk detecteert, is zo goed als niet gebruikt. Nochtans is het hiermee mogelijk om massaal en snel te controleren. Dit is de reden waarom het aantal uitgevoerde testen lager is dan tijdens andere edities.

Dit percentage van 4,30% onder invloed gecontroleerde bestuurders is hoog en zelfs zorgwekkend. Er zijn dus meer inspanningen nodig en de mentaliteit van de mensen moet veranderen. Er zijn tal van alternatieven voor rijden onder invloed. Iedereen moet blijk geven van goede wil en verantwoordelijkheidszin om geen levens in gevaar te brengen.

De strijd tegen rijden onder invloed blijft een dagelijkse prioriteit van de politie. Er kan geen sprake van zijn dat ze haar aandacht laat verslappen.

De volledige resultaten van deze zomeractie zijn beschikbaar op onze website: http://www.verkeersinbreuken.federalepolitie.be

 

Campagne été