Meldingsformulier pleziervaart voortaan online

BRUSSEL, 15/07/2020. – Vanaf vandaag kan je via de website van de Federale Politie het online  Pleziervaart meldingsformulier (https://www.politie.be/grenscontrole/nl/aangifte-pleziervaart) automatisch en op een digitaal beveiligde manier aanmaken en doorsturen naar de Scheepvaartpolitie (SPN). Die is bevoegd voor de grenscontrole en voert het toezicht uit op het grensoverschrijdend verkeer aan de maritieme buitengrens. 

 

Alle pleziervaart komend van of vertrekkend naar een derde land (extra-Schengen), is wettelijk verplicht de meldingsformaliteiten inzake grenscontrole na te leven. De Schengen-grenscode (Unie Code EU 2016/399) bevat specifieke voorschriften voor de verschillende soorten grenzen en de verschillende vervoermiddelen die worden gebruikt om de buitengrenzen te overschrijden. 

Een papieren melding (en dus ook een papieren ontvangstmelding) is nog mogelijk – alhoewel sterk afgeraden – vermits het online meldingsformulier, zowel voor de pleziervaart als voor SPN, in alle opzichten veel handiger en vooral sneller is. Wie het voortaan online invult, ontvangt dan ook veel sneller een elektronische ontvangstmelding. 

EU

 

Co-funded by the Internal Security Fund of the European Union

 

 

Meldingsformulier pleziervaart voortaan online