Mensenhandel minder kansen bieden

BRUSSEL, 03/10/2018. - Op 2 oktober vond het slotcongres van het project CONFINE plaats in Antwerpen. Het CONFINE-project onderzocht hoe mensenhandel op lokaal niveau kan worden aangepakt en hoe misbruik van legale structuren kan worden tegengegaan.

Carwashes die gebruik maken van schijnzelfstandigen. Massagesalons waar masseuses seksueel en economisch worden uitgebuit in onhygiënische situaties. Loverboys die misbruik maken van minderjarigen en overgaan tot afpersing. Het zijn slechts enkele voorbeelden van georganiseerde criminaliteit die opduiken in het straatbeeld en een ontwrichtende impact hebben op het leven in een stad of gemeente. Het project ijvert voor een doorgedreven samenwerking tussen verschillende diensten en meer informatie-uitwisseling tussen politie, justitie en overheden. Het project is een samenwerking tussen de stad Genk, de stad Antwerpen, onze Nederlandse buren en de Katholieke Universiteit Leuven.

Hoewel de aanbevelingen het sluitstuk van het eigenlijke project zijn, blijft de samenwerking onverminderd voortgaan. Een cruciale rol daarin is weggelegd voor de recent opgerichte Arrondissementele Informatie- en Expertisecentra (ARIEC’s). Zij ondersteunen lokale politiezones en gemeenten bij de uitrol van de bestuurlijke aanpak van criminele praktijken door het verstrekken van expertise, advies en beeldvorming. Nathalie Mortelmans van het ARIEC Antwerpen: “Wij houden een helikopterzicht op de verschillende problematieken in de provincie Antwerpen en brengen verschillende partijen die met hetzelfde bezig zijn samen. Vaak werken diensten, vanuit een diepgewortelde reflex, op hun eigen eilandje en spreken ze weinig tot niet met elkaar. Als ARIEC proberen wij die reflex om te buigen en de betrokkenen met elkaar in contact te brengen. Je  staat er versteld van staan hoeveel rijker de informatie wordt en hoeveel doortastender je als bestuur kan optreden als je alle puzzelstukjes samenlegt.”

Minister Jambon besluit: “We willen lokale besturen meer tools in handen geven, opdat ze meteen daadkrachtig kunnen optreden op het ogenblik dat malafide organisaties of figuren zich in hun stad komen vestigen en ze niet hoeven te wachten tot er eerst criminele feiten worden gepleegd die ze dan via justitie te lijf moeten gaan”.