Nederlandse camera's herkennen voortaan Belgische gestolen voertuigen

BRUSSEL, 17/01/2014. - De Belgische politie kan voortaan beroep doen op Nederlandse politie-verbindingsofficieren in het buitenland, en omgekeerd. In 2011 al werd er een samenwerkingsakkoord ondertekend door de bevoegde ministers. Na een proefperiode met een aantal succesvolle resultaten, bereikten commissaris-generaal Catherine De Bolle (B) en korpschef Gerard Bouman (NL) een akkoord over de werkverdeling. Dit akkoord werd gisteren, donderdag 16 januari 2014, op het Secretariaat-Generaal van de Benelux ondertekend. Daarnaast zullen België en Nederland voortaan elke werkdag lijsten van gestolen voertuigen en nummerplaten uitwisselen, dit voor het gebruik van camera's met nummerplaatherkenning (ANPR).

De internationalisering van de criminaliteit vergt meer en meer internationale samenwerking. België en Nederland onderzochten al langer hoe ze hun netwerk van verbindingsofficieren efficiënter konden inzetten en beter op elkaar afstemmen. Verbindingsofficieren zijn Belgische/Nederlandse politiemensen die in het buitenland zijn gestationeerd. Hun taak is tussenkomen in vaak zeer complexe of dringende dossiers met een internationaal karakter en met een link met het land waar ze gestationeerd zijn.

De voorbije jaren hebben Nederland en België enkele succesvolle proefprojecten opgezet. Zo kon de Belgische verbindingsofficier in Albanië voor een doorbraak zorgen in een Nederlands moordonderzoek van een afrekening tussen Albanese criminelen, met drie aanhoudingen tot gevolg. De Nederlandse verbindingsofficieren in Zuid-Amerika speelden een belangrijke rol in een aantal Belgische druggerelateerde dossiers: zo werden op Brussels Airport meerdere drugskoeriers betrapt op vluchten uit de Dominicaanse republiek, en dit na tussenkomst van de Nederlandse verbindingsofficier die voor deze regio verantwoordelijk is.

Die samenwerking wordt nu veralgemeend. Zo zullen Belgische politiediensten nu ook beroep kunnen doen op een Nederlandse collega in die landen waar de Belgische politie zelf geen verbindingsofficier heeft, en omgekeerd.

Er is eveneens een akkoord over de uitwisseling van lijsten van gestolen voertuigen en nummerplaten met het oog op het gebruik van camera's met nummerplaatherkenning. Die lijsten zullen ter beschikking staan van alle politiediensten in de twee landen. In het kader van de bestrijding van criminaliteit zijn gestolen voertuigen een belangrijke factor. Ze worden immers gebruikt voor overvallen, ramkraken en worden ook vaak gespot bij inbraken.

Het akkoord past in een steeds groeiende samenwerking tussen de landen van de Benelux. Zeker in de grensstreek wordt meer en meer de nood gevoeld aan dergelijke gezamenlijke initiatieven. Het ondertekenen van het samenwerkingsakkoord tussen België en Nederland is dus een logische stap in de strijd tegen internationale criminaliteit.