Ondanks geslaagde sensibiliseringsactie worden er toch nog heel wat bestuurders geflitst

Marathon van snelheidscontroles

BRUSSEL, 18/04/2014. - Vrijdag 18 april 2014 liep de flitsmarathon, georganiseerd door federale en de lokale politie, af. Gedurende 24 uur hebben politiediensten de snelheid gecontroleerd, ook op de plaatsen die burgers hadden voorgesteld.Meer dan 700 politiemensen, afkomstig uit 131 politiezones (van de 195) en de federale Wegpolitie hebben deelgenomen aan deze actie. Het uiteindelijke doel van deze sensibiliseringsactie was de veiligheid op onze wegen te verbeteren om het aantal slachtoffers bij ongevallen te doen dalen.

Wellicht heeft iedereen gemerkt dat tijdens de flitsmarathon heel wat bestuurders zich aan de snelheidsbeperking hielden. Ook dit was één van de beoogde resultaten: bestuurders laten aanvoelen dat - als iedereen zich aan de snelheidsbeperkingen zou houden - het aangenamer en vooral veiliger rijden is. Hopelijk is dit een stimulans om, ook buiten de flitsmarathon, de snelheidsbeperkingen te respecteren.

,,De actie is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen verschillende partners: lokale politie, federale politie en het BIVV. Ook de talrijke reacties van de bevolking bewijzen nogmaals dat een overgrote meerderheid achter dergelijke acties staan. We zijn alvast heel tevreden met de aandacht rond de snelheidsproblematiek en hopen hiermee het aantal slachtoffers terug te dringen'', aldus Michaël Jonniaux, directeur van de federale Wegpolitie.

Resultaten

Opgelet : de cijfers van de vaste camera's (flitspalen) zijn op dit moment nog niet beschikbaar.

Aantal agenten die hebben deelgenomen: meer dan 700 Aantal mobiele dispositieven: meer dan 500Voertuigen gecontroleerd door middel van mobiele radartoestellen: 398.485Aantal processen-verbaal voor overdreven snelheidentifier: 15.615Aantal ingetrokken rijbewijzen door overdreven snelheidentifier: 72

Gedurende 24 uur hebben politiediensten de snelheid gecontroleerd, ook op de plaatsen die burgers hadden voorgesteld. De lijst met opgegeven plaatsen blijft ook na deze actie een interessant werkdocument voor de toekomstige flitslocaties.

Alle partners die betrokken waren bij deze campagne gaan nu de hele actie analyseren. Op basis daarvan zal bepaald worden op welke wijze deze actie een vervolg krijgt.