Oost-Vlaamse bouwfirma verdacht van grootschalige sociale fraude en sociale dumping via carrousel aan postbusvennootschappen

BRUSSEL, 02/01/2019. - Het Arbeidsauditoraat Gent verdenkt een Oost-Vlaamse bouwfirma ervan op grote schaal sociale fraude te plegen en zo aan sociale dumping te doen. De onderneming doet al jaren beroep op buitenlandse arbeidskrachten die formeel in dienst zijn bij Portugese onderaannemers. De arbeidskrachten worden jaar na jaar gedetacheerd naar België, en wisselen hierbij geregeld van werkgever. Er zijn aanwijzingen dat het gaat om een carrousel van postbusvennootschappen, die feitelijk in handen zijn van de Oost-Vlaamse bouwfirma. Op die manier worden sociale bijdragen in België ontdoken en wordt ook de Belgische arbeidswetgeving miskend.

Huiszoekingen in binnen- en buitenland
Op 18 december 2018 voerden de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen en de bevoegde sociale inspectiediensten in opdracht van de onderzoeksrechter te Gent vijf huiszoekingen uit in België, waaronder ook op de maatschappelijke zetel van de Oost-Vlaamse onderneming. Er werden documenten en gelden in beslag genomen. Er werden eveneens werknemers en verdachten verhoord.

Er werd diezelfde dag op verzoek van de onderzoeksrechter ook een actie uitgevoerd in Portugal, dit in aanwezigheid van leden van de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen. Er werd in dat land nazicht gedaan op de maatschappelijke zetels van de onderaannemers en er werd een huiszoeking uitgevoerd. Er werden ook een aantal personen verhoord.

Resultaten
De eerste resultaten van het onderzoek wijzen er op dat de onderaannemers inderdaad geen substantiële activiteiten hadden of hebben in eigen land en dat zij door de Oost-Vlaamse bouwfirma louter worden gebruikt als vehikels om hun werknemers sociaal te verzekeren in Portugal. De actie heeft bijkomend aanwijzingen opgeleverd dat er mogelijk een beroep wordt gedaan op strofiguren, die optreden als zaakvoerders van de postbusvennootschappen.

Aanpak sociale fraude
Het onderzoek is een illustratie van het beleid van het Arbeidsauditoraat Gent om, in samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie en de sociale inspectiediensten, ernstige en internationaal georganiseerde sociale fraude op een doortastende wijze aan te pakken. Onwettige praktijken van sociale dumping leiden immers tot een aantasting van de rechten van de betrokken werknemers, brengen de financiering van de Belgische sociale zekerheid in gedrang en zorgen ten slotte ook voor oneerlijke concurrentie met ondernemingen die wel de sociale wetgeving naleven.

Er volgen nog dergelijke onderzoeken naar andere bedrijven die op een gelijkaardige manier misbruik maken van de Europese regels inzake detachering van werknemers.