Paul Putteman aan het hoofd van de Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie

BRUSSEL, 4 augustus 2015. - Een nieuwe directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie (DGR) van de federale politie treedt in functie. Hoofdcommissaris Paul Putteman heeft vandaag, dinsdag 4 augustus 2015, de eed afgelegd. Hij wordt de nieuwe directeur-generaal van de Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie (DGR) die in het kader van de optimalisatie de plaats inneemt van de Algemene directie van de ondersteuning en het beheer (DGS).

DGR werkt net zoals de Algemene directie van de bestuurlijke politie en de Algemene directie van de gerechtelijke politie nauw samen met het Commissariaat-generaal.

Op 1 oktober 2014 hebben de 12 vroegere directies van de Algemene directie van de ondersteuning en het beheer (DGS) plaats gemaakt voor vier grote nieuwe directies: Personeel, Logistiek, Informatie en ICT en Financiën.

Paul Putteman bekleedde sinds 19 september 2001 de functie van korpschef van de politiezone Dendermonde. Ook was hij sinds 2012 lid van de Vaste Commissie van de lokale politie.

Paul Putteman: "De optimalisatie bij de federale politie, waarbij binnen DGR vier directies worden voorzien, maakt dat de structuur eenvoudiger is dan die van de vroegere DGS. Dit vergemakkelijkt de coördinatie. De verwachtingen van de externe partners zijn groot en de uitdaging bijgevolg belangrijk. DGR zal zich moeten profileren als een echte klant- en resultaatgerichte organisatie, met respect voor de termijnen waarbinnen realisaties gebeuren. De mate waarin deze doelstelling bereikt wordt, moet bepaald worden door de 'klanten' van DGR. Het is dan ook aan alle personeelsleden van DGR, ieder op zijn niveau, om deze doelstelling mee te realiseren."

Curriculum vitae

 • Geboren op 15 maart 1959
 • Gehuwd, vader van een zoon en een dochter
 • Licentiaat in de criminologie
 • Opleiding industrieel ondernemingsbeleid, strategisch management en HRM aan de EHSAL.
 • Verscheidene brevetten inzake management (onder andere EFQM), coaching en community policing
 • 1983-1986: pelotonscommandant in een eskadron van de cavalerie bij de Brusselse rijkswacht
 • 1986-1997: verscheidene functies bij het Speciaal Interventie-Eskadron (SIE)
 • Januari 1997-februari 2001: directeur operaties bij het rijkswachtdistrict van Gent
 • Februari 2001 - half september 2001: verbindingsofficier van de federale politie bij het ministerie van Justitie
 • Half september 2001 - juli 2015: korpschef van de politiezone Dendermonde
 • 2012 - juli 2015: lid van de Vaste Commissie van de lokale politie